Domovská stránka > C > Co To Je Relační Databáze?

Co to je relační databáze?

Relační databáze je založena na tabulkách, jejichž řádky obvykle chápeme jako záznamy a eventuálně některé sloupce v nich (tzv. cizí klíče) chápeme tak, že uchovávají informace o relacích mezi jednotlivými záznamy v matematickém slova smyslu. Termín relační databáze definoval Edgar Frank Codd v roce 1970.

Přečtěte si více

Jaký je rozdíl mezi formulářem a sestavou?

Rozdíl mezi sestavami a formuláři je hlavně v tom, že sestavy neslouží pro úpravu dat, nelze skrze ně tedy provádět změny, mazání nebo vkládání záznamů. Sestavy naopak umí pár vychytávek, které se využívají pouze při tisknutí. Také, co je to sql? SQL (vyslovováno anglicky es-kjů-el [ɛs kjuː ɛɫ]IPA) je zkratka (anglicky Structured Query Language) pro standardizovaný strukturovaný dotazovací jazyk, který je používán pro práci s daty v relačních databázích. SQL je nástupcem jazyka SEQUEL (anglicky Structured English Query Language).

Kdo navrhuje a vytváří databází?

Návrhář databází v konkrétním databázovém systému na základě analýzy vytváří návrh databáze od konceptuálního modelu po fyzický model, programuje navrženou databázovou vrstvu aplikace a podílí se na optimalizaci jejího provozu. Jak vytvořit databází v Access? Vyzkoušejte to!

  1. Otevřete Access (nebo vyberte Soubor > Nový) a vyberte šablonu desktopové databáze. Tip: Pokud nevidíte šablonu, kterou chcete, vyhledejte šablonu na webu Office.com. Pod polem Hledat online šablony vyberte Databáze.
  2. Zadejte název nové databáze a vyberte její umístění. Pak vyberte Vytvořit.

Co musí obsahovat tabulka?

Definice tabulky

údaje o názvu, typu (datum - číslo - slovo) a velikosti jednotlivých polí údaje o tom, který sloupec musí být povinně vyplněn nějakou hodnotou, a který nikoliv. údaje o cizích klíčích a pravidla referenční integrity.
Kdy vzniká vnořená tabulka? 2) Kdy vzniká vnořená tabulka? a) vnořená tabulka se v Microsoft Accessu vytvořit nedá, b) jestliže nadefinujete vazbu jedné tabulky na druhou, c) jestliže vytvoříte vazbu mezi tabulkou a formulářem, d) jestliže vložíte tabulku do sestavy. 3) Kolik tabulek může mít databáze?

Jak se říká tabulce která obsahuje cizí klíč?

Následující tabulka obsahující cizí klíč se nazývá dětská tabulka a tabulka obsahující kandidátní klíč se nazývá odkazovaná nebo nadřazená tabulka. Co je primární a cizí klíč? Cizí klíč (FOREIGN KEY) definuje v prostředí relačních databází vztah mezi dvěma tabulkami, a to tak, že hodnota v určeném sloupci jedné tabulky musí existovat v jiném (primárním) klíči. Tím je definováno integritní omezení, které do položky v tabulce umožní vložit jen povolené hodnoty.

Také, co by mohlo být jako primární klíč u potravin?

Typickým příkladem primárního klíče je například katalogové číslo u výrobků, identifikační číslo v seznamu podniků apod. V případě, že záznam neobsahuje žádný přirozený primární klíč, se obvykle za primární klíč vytvoří číslo, které záznamu přidělí automaticky sama databáze.

By Engelbert Krystek

Co je Database? :: Co je záznam v databází?
Užitečné odkazy