Domovská stránka > P > Proč Mívají Obvykle Databáze Více Tabulek?

Proč mívají obvykle databáze více tabulek?

7) Proč mívají obvykle databáze více tabulek? a) Aby nebyly zbytečně ukládány opakující se údaje. b) Protože to tak dělají všichni a nemá cenu to dělat jinak. c) Ve více tabulkách jsou data přehlednější, ale těžko se v nich hledají a opravují údaje.

Přečtěte si více

Co znamená slovo relace?

Jako relaci nebo n-ární relaci nazveme v matematice libovolný vztah mezi skupinou prvků jedné nebo více množin. Ve většině případů je tímto označením myšlena binární relace. Co to je cenová relace? , poměr cen a) mezi různými statky na vnitřním trhu; b) mezi cenami téhož statku na zahraničním a vnitřním trhu, respektive na různých trzích.

Pokud jde o to, jak vytvořit relaci m n?

Relace, či přesněji vazba, M:N vznikne, když jeden záznam z jedné tabulky souvisí s více záznamy z druhé tabulky a zároveň jeden záznam z druhé tabulky může souviset s více záznamy z první tabulky. Dalo by se také nepřesně říct, že několik záznamů z jedné tabulky souvisí s několika záznamy z tabulky druhé. Tak jak se naučit pracovat s sql? Jazyk SQL (Structured Query Language - strukturovaný dotazovací jazyk) je jakási "strojová" angličtina uzpůsobená pro manipulaci s daty. V praxi to funguje tak, že pošleme databázi příkaz v SQL a databáze nám vrátí jako výsledek požadovaná data.

Když to vezmeme v úvahu, jak si vytvořit databázi?

Vyzkoušejte to!

  1. Otevřete Access (nebo vyberte Soubor > Nový) a vyberte šablonu desktopové databáze. Tip: Pokud nevidíte šablonu, kterou chcete, vyhledejte šablonu na webu Office.com. Pod polem Hledat online šablony vyberte Databáze.
  2. Zadejte název nové databáze a vyberte její umístění. Pak vyberte Vytvořit.
Kde se setkáme s databází? S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu: rezervační systémy leteckých společností, • databáze státní správy, • informační systémy bank, • nemocniční systémy evidence pacientů, • databáze knihoven. Nejpoužívanějšími databázemi jsou relační databáze.

Kde se využívají databáze?

Databáze (z anglického data base, základna pro data) je propracovaný softwarový systém pro ukládání dat a jejich následné zpracování. Na internetu se databáze používají při programování webových aplikací. Jaký je rozdíl mezi formulářem a sestavou? Rozdíl mezi sestavami a formuláři je hlavně v tom, že sestavy neslouží pro úpravu dat, nelze skrze ně tedy provádět změny, mazání nebo vkládání záznamů. Sestavy naopak umí pár vychytávek, které se využívají pouze při tisknutí.

Co je primární a cizí klíč?

Cizí klíč (FOREIGN KEY) definuje v prostředí relačních databází vztah mezi dvěma tabulkami, a to tak, že hodnota v určeném sloupci jedné tabulky musí existovat v jiném (primárním) klíči. Tím je definováno integritní omezení, které do položky v tabulce umožní vložit jen povolené hodnoty.

By Wiersma Mckevitt

Co je sluzba Google Play? :: Co je to SQL?
Užitečné odkazy