Domovská stránka > C > Co To Znamená Sms?

Co to znamená SMS?

Služba krátkých textových zpráv (zkratka SMS z anglického Short message service) je název pro službu dostupnou na většině digitálních mobilních telefonů. Zprávu lze posílat mezi mobilními telefony, jinými zařízeními, na pevné telefony nebo přes internet.

Přečtěte si více

Co to znamená l?

Ve fyzice je L označením pro indukčnost. V chemii l označuje kapalinu (z lat. liquidus). V soustavě SI je l nebo L značkou pro jednotku objemu litr. Lidé se také ptají, co znamená f do chatu? Sociální sítě po smrti Karla Gotta zaplavily reakce v podobě písmene F. To, co by se některým mohlo zdát jako projev neúcty, je náhrada za zaběhlou zkratku RIP, která se do češtiny překládá jako: „Odpočívej v pokoji“. Převážně mladí lidé jí vlastně slangově vyjadřují respekt k zesnulé osobě.

Kdo zpracovává Dzp?

Dokumentace Zdolávání Požáru (zkráceně DZP) zpracovává odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany. DZP se zpracovává dle § 34 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah (§ 18 vyhlášky č. Kdo zpracovává dokumentaci zdolávání požárů? DZP zpracovává technik požární ochrany nebo osoba odborně způsobilá v PO (požární ochrana). DZP ke schválení orgánu státního požárního dozoru ale předkládá právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, a to vždy ve dvou vyhotoveních!

Podle toho, kdy se zpracovává posouzení požárního nebezpečí?

Posouzení požárního nebezpečí je dokumentací požární ochrany, která se zpracovává pouze pro činnosti s vysokým požárním nebezpečím. Účelem je, aby požární nebezpečí vyplývající z této vysoce nebezpečné činnosti bylo řádně vyhodnoceno a byla navržena individuální a konkrétní opatření k eliminaci rizik. Co je strana TSS? Trojčlenná koalice však podle aktualizovaného volebního zákona potřebovala pro vstup do sněmovny získat 11 % hlasů. Proto se subjekty rozhodly kandidovat jako jedna strana a Trikolóra se přejmenovala na Trikolora Svobodní Soukromníci (TSS).

Může se také zeptat, co je cs 1?

Znamená to, že čípek už je otevřený, zkrácený, polotuhý a připravený na vyvolávaný porod. Např. CS 1 v této situaci znamená, že čípek ještě není na porod připravený a je nutné jej nejdříve připravit. Také, jak má být dlouhy čípek v tehotenstvi? Toto ultrazvukové vyšetření děložního čípku se obvykle provádí mezi 20. až 24. týdnem těhotenství. Jejím cílem je posoudit délku děložního čípku, která by měla být něco mezi třemi až pěti centimetry.

Jak vypada čípek před porodem?

Děložní hrdlo se totiž před samotným porodem zkracuje – jakoby vyhlazuje – takřka až na tloušťku papíru! Zkracující čípek se vyhladí a otvírá, porodní branka, přesněji lem čípku, je připravena se postupně otevřít až na 10 až 12 cm, aby jí mohla projít hlavička novorozence – největší část jeho tělíčka.

By Hanson

Co je to Black list? :: Co to znamená CS?
Užitečné odkazy