Domovská stránka > C > Co Je Primární A Sekundární?

Co je primární a sekundární?

Opakem primární skupiny je sekundární skupina, která byla definována až později, a liší se od primární skupiny povahou vazby mezi členy – vyznačuje se méně osobními vztahy s funkčním charakterem. Základní funkcí primární skupiny je přenos hodnot a vzorců chování.

Přečtěte si více

Pokud jde o to, co to je sekundární?

sekundární příd. který svým významem stojí na druhém místě , vzniká jako druhý ap . Tak co je to flagrantni? do očí bijící {příd.

Také, jakou události začíná kosmova kronika?

Obsah kroniky. Kronika je rozdělena do tří knih; začíná stavbou babylonské věže a původem Čechů a chronologicky postupuje až do Kosmovy současnosti. Co to je btw? BTW – By the way

Tedy mimochodem.

Co je to BRUH?

Bro (bruh) – slangové označení pro bratra (brášku), které se používá ve významu „kámo“ nebo „kamaráde“. Co to je 3? Informace o zkratce ':3'

Smajlík jap. původu psaný na ležato... Často se používá ve významu něčeho co je roztomilé.

Z jakého jazyka pochází slovo kompot?

Při porovnání staročeské a novočeské podoby tohoto názvu jídla je patrné, že novočeský název vznikl derivací ze základového slova karbonát připojením deminutivního sufixu –ek, jehož slovotvorný význam 'označení předmětu menších rozměrů' se v případě tohoto slova zcela lexikalizoval. Co znamená Sesumírovat? Dodnes říkáme muzicírovat o příjemném, zpravidla zájmovém provozování hudby; něco sesumírovat bylo původně sečítat, pak přeneseně dávat dohromady, třeba i text, žádost apod.

Podle toho, jak poznám přejaté slovo?

Přejaté slovo (přejímka, výpůjčka) je slovo (vzácněji sousloví, idiom či celá fráze), které je převzato ze zdrojového jazyka (donoru) a začleněno do lexika přebírajícího jazyka (recipientu), aniž by bylo přeloženo. Většinou se tak činí za účelem obohacování a rozšiřování slovníku přebírajícího jazyka.

By Odeen Majette

Jaký je rozdíl mezi mobilním telefonem a smartphonem? :: Co je to význam slova?
Užitečné odkazy