Domovská stránka > C > Co Je Primární Klíč V Databázi?

Co je primární klíč v databázi?

Primární klíč je pole nebo sada polí s hodnotami, které jsou v rámci tabulky jedinečné. Hodnoty klíče se dají použít k odkazování na celé záznamy, protože každý záznam má jinou hodnotu klíče. Každá tabulka může mít jenom jeden primární klíč.

Přečtěte si více

Pokud jde o to, co je to relace v databázích?

Relace. Pojem relace vyjadřuje vztah mezi několika prvky jedné nebo více množin. Relaci můžeme definovat jako dvourozměrnou tabulku, která se skládá z řádků a sloupců a vyznačuje se následujícími vlastnostmi: Každý řádek tabulky obsahuje data, která se týkají nějaké entity nebo části této entity. Co by mohlo být jako primární klíč u potravin? Typickým příkladem primárního klíče je například katalogové číslo u výrobků, identifikační číslo v seznamu podniků apod. V případě, že záznam neobsahuje žádný přirozený primární klíč, se obvykle za primární klíč vytvoří číslo, které záznamu přidělí automaticky sama databáze.

Jak se říká z cizího?

Xenofobie je projev chování, který spočívá v nedůvěře, odporu a nepřátelství ke všemu cizímu. Jak se říká tabulce která obsahuje cizí klíč? Následující tabulka obsahující cizí klíč se nazývá dětská tabulka a tabulka obsahující kandidátní klíč se nazývá odkazovaná nebo nadřazená tabulka.

Jaký je rozdíl mezi formulářem a sestavou?

Rozdíl mezi sestavami a formuláři je hlavně v tom, že sestavy neslouží pro úpravu dat, nelze skrze ně tedy provádět změny, mazání nebo vkládání záznamů. Sestavy naopak umí pár vychytávek, které se využívají pouze při tisknutí. Co je to Kardinalita? Mohutnost množiny (také kardinalita množiny) je pojmem teorie množin vyjadřující velikost, počet prvků u konečných, ale i nekonečných množin.

Jak nastavit cizí klíč?

Jednoduše řečeno to znamená, že cizí klíč v jedné tabulce musí odkazovat na existující klíč ve druhé tabulce, popř. musí obsahovat hodnotu NULL . Tabulka, v níž je pravidlo uvedeno, se nazývá podřízená tabulka a tabulka, jejíž jméno je v omezení uvedeno, je nadřízená tabulka. Co je to relace? Jako relaci nebo n-ární relaci nazveme v matematice libovolný vztah mezi skupinou prvků jedné nebo více množin. Ve většině případů je tímto označením myšlena binární relace.

Co je to SQL?

SQL (vyslovováno anglicky es-kjů-el [ɛs kjuː ɛɫ]IPA) je zkratka (anglicky Structured Query Language) pro standardizovaný strukturovaný dotazovací jazyk, který je používán pro práci s daty v relačních databázích. SQL je nástupcem jazyka SEQUEL (anglicky Structured English Query Language).

By Dorwin Lendon

Co znamená relace 1 n? :: Co je to mystery keš?
Užitečné odkazy