Domovská stránka > C > Co Je To Primární Klíč?

Co je to primární klíč?

Primární klíč je pole nebo sada polí s hodnotami, které jsou v rámci tabulky jedinečné. Hodnoty klíče se dají použít k odkazování na celé záznamy, protože každý záznam má jinou hodnotu klíče. Každá tabulka může mít jenom jeden primární klíč.

Přečtěte si více

Můžete se také zeptat, co je primární a cizí klíč?

Cizí klíč (FOREIGN KEY) definuje v prostředí relačních databází vztah mezi dvěma tabulkami, a to tak, že hodnota v určeném sloupci jedné tabulky musí existovat v jiném (primárním) klíči. Tím je definováno integritní omezení, které do položky v tabulce umožní vložit jen povolené hodnoty. Co znamená relace 1 n? Tak například vyjádření relace typu 1:N: vezmete primární klíč z tabulky „1“ a přidáte ho jako další pole do tabulky „N“. Aby Access data znovu spojil, vezme hodnotu v tabulce „N“ a najde odpovídající hodnotu v tabulce „1“. Tak hodnoty v tabulce „N“ odpovídají souvisejícím hodnotám v tabulce „1“.

Lidé se také ptají, jak se tvori databáze?

U většiny databází budete potřebovat více než jednu databázi. Můžete mít třeba tabulku, ve které jsou informace o produktech, další tabulka, která uchovává informace o objednávkách, a další tabulku s informacemi o zákaznících. Každý řádek se správněji nazývá záznama každý sloupec – pole. Jaký je rozdíl mezi formulářem a sestavou? Rozdíl mezi sestavami a formuláři je hlavně v tom, že sestavy neslouží pro úpravu dat, nelze skrze ně tedy provádět změny, mazání nebo vkládání záznamů. Sestavy naopak umí pár vychytávek, které se využívají pouze při tisknutí.

Co by mohlo být jako primární klíč u potravin?

Typickým příkladem primárního klíče je například katalogové číslo u výrobků, identifikační číslo v seznamu podniků apod. V případě, že záznam neobsahuje žádný přirozený primární klíč, se obvykle za primární klíč vytvoří číslo, které záznamu přidělí automaticky sama databáze. Pokud jde o to, jak se říká z cizího? Xenofobie je projev chování, který spočívá v nedůvěře, odporu a nepřátelství ke všemu cizímu.

Jak se říká tabulce která obsahuje cizí klíč?

Následující tabulka obsahující cizí klíč se nazývá dětská tabulka a tabulka obsahující kandidátní klíč se nazývá odkazovaná nebo nadřazená tabulka. Když to vezmeme v úvahu, jak nastavit cizí klíč? Jednoduše řečeno to znamená, že cizí klíč v jedné tabulce musí odkazovat na existující klíč ve druhé tabulce, popř. musí obsahovat hodnotu NULL . Tabulka, v níž je pravidlo uvedeno, se nazývá podřízená tabulka a tabulka, jejíž jméno je v omezení uvedeno, je nadřízená tabulka.

Co je relace Access?

Relace v aplikaci Access pomáhá při kombinování dat ze dvou různých tabulek. Každou relaci tvoří pole ve dvou tabulkách s odpovídajícími daty. Například můžete mít v tabulce Produkty a v tabulce PodrobnostiObjednávek pole IDProduktu.

By Cesya Naegeli

Co je oddíl? :: Co je to relace v databázích?
Užitečné odkazy