Domovská stránka > J > Jak Zabránit Přehřívání Iphonu?

Jak zabránit přehřívání iPhonu?

V zásadě platí, že to, co nejvíce spotřebovává baterii, nejvíce zatěžuje procesor a tím pádem také zvyšuje teplotu celého přístroje. Je tedy důležité eliminovat vše, co způsobuje přehřátí telefonu. Ukončete veškeré aplikace včetně těch, které běží na pozadí.

Přečtěte si více

Jak ochladit iPhone?

Když se zobrazuje upozornění na teplotu

Abyste mohli zařízení znovu začít používat, vypněte ho, umístěte ho do chladnějšího prostředí (mimo přímé sluneční světlo) a nechte ho vychladnout.
Co delat kdyz nejde vypnout iPhone? Podržte boční tlačítko, dokud se nezobrazí vypínací posuvník. Přetáhněte posuvník a počkejte 30 sekund, dokud se zařízení nevypne. Pokud zařízení přestalo reagovat, zkuste ho vynuceně restartovat. Zařízení znova zapnete tak, že podržíte boční tlačítko, dokud se nezobrazí logo Apple.

Jak vypnout iPhone bez dotyků?

podržte tlačítko Vypnout/Zapnout (boční tlačítko na nákresu níže) dokud se neobjeví na displeji posuvník. jakmile se posuvník objeví, přetáhněte jej vpravo ("slide to power off"). Tak zařízení vypnete. Co dělat když se přehřívá mobil? Řešení: Vypněte aplikace, které nepoužíváte, případně jim zakažte akce jako je synchronizace apod. K přehřívání stačí i pár aplikací, které jsou energeticky hodně náročné. To jsou zejména hry, navigace, či aplikace pro pouštění hudby a sledování videí.

Co mám dělat když se mi přehřívá notebook?

Jak zchladit notebook, když se přehřívá?

  1. Nepříjemnému přehřívání se můžete vyhnout s vhodnou chladicí podložkou.
  2. Pravidelně svůj notebook čistěte od nánosů prachu.
  3. Starší notebook je vhodné vyměnit za nový model či si pořídit lepší chlazení
Můžete se také zeptat, co se stane kdyz resetuju iphone? Ano, můžete se zeptat, co se stane, když resetujete iPhone. Například přijdete o všechna data a nastavení a iPhone bude obnoven do výchozího továrního nastavení.

Také, jak vypnout iphone 6s?

3.Vypněte telefon:

  1. Stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/Vypnout.
  2. Telefon vypnete posunutím ikony Vypnout doprava.
Jak vypnout iPhone XR? Postup vypnutí iPhonu XR je následující:
1. Stiskněte a podržte boční tlačítko a jedno z tlačítek hlasitosti, dokud se na obrazovce neobjeví posuvník vypnutí.
2. Přetažením posuvníku doprava iPhone vypnete.
3. Jakmile je iPhone vypnutý, opětovným stisknutím a podržením bočního tlačítka jej zapněte.

Jak vypnout iPhone bez tlačítka?

Pokud máte iPhone 6s nebo novější, můžete iPhone vypnout pomocí 3D Touch:
1. Stiskněte a podržte boční tlačítko.
2. Když se zobrazí posuvník Posunutím k vypnutí, stiskněte a podržte horní tlačítko. Horní tlačítko můžete držet, dokud posuvník nezmizí a iPhone se nezačne vypínat.
Pokud máte iPhone SE, 5s nebo starší, můžete k vypnutí iPhonu použít funkci AssistiveTouch:
1. Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění.
2. Přejděte dolů a vyberte možnost AssistiveTouch.
3. Zapněte funkci AssistiveTouch.
4. Na obrazovce se objeví bílý kruh se šedým rámečkem. Klepnutím na kruh jej rozbalíte.
5. Klepněte na položku Zařízení.
6. Klepněte na položku Zámek obrazovky a podržte ji.
7. Když se zobrazí posuvník Posunout na vypnutí, klepněte na něj.

By Hathaway Ferrett

Jak vypnout iPhone 7 Plus? :: Jak Nabijet iPhone přes iPhone?
Užitečné odkazy