Domovská stránka > J > Jak Udělat Graf Z Více Tabulek?

Jak udělat graf z více tabulek?

Vložení grafu na list

 1. Označíte datovou tabulku včetně prázdné buňky.
 2. Klepnete na záložku karty VLOŽENÍ.
 3. Ve skupině Grafy klepnete na tlačítko pro požadovaný typ grafu.
 4. V zobrazené nabídce vyberete vhodný podtyp.

Přečtěte si více

Podle toho, jak vytvořit graf v tabulkách?

Vytvoření grafu

 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. Vyberte buňky, které chcete zahrnout do grafu.
 3. Klikněte na Vložit. Graf.
Jak udělat Vysecovy graf v Excelu? Excel
 1. V tabulce vyberte data, která chcete použít ve výsečovém grafu.
 2. Klikněte na Vložení > Vložit výsečový nebo prstencový graf a vyberte požadovaný graf.
 3. Klikněte na graf a potom po kliknutí na ikony vedle grafu udělejte konečné úpravy:

Jak vložit tabulku do grafu?

Klikněte na graf spojnicového, plošného, sloupcového nebo pruhového typu, ve kterém chcete zobrazit nebo skrýt tabulku dat. Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Popisky na položku Tabulka dat. Jak na tabulku v Excelu? Tabulku můžete vytvořit a naformátovat pro vizuální seskupení a analýzu dat.

 1. Vyberte buňku v datech.
 2. Vyberte Domů > Formátovat jako tabulku.
 3. Zvolte styl tabulky.
 4. V dialogovém okně Formátovat jako tabulku nastavte oblast buněk.
 5. Označte, jestli tabulka obsahuje záhlaví.
 6. Vyberte OK.

Jak vytvořit kontingenční tabulku z více listu?

Sloučení dat pomocí více stránkových polí

 1. Klikněte na šipku vedle panelu nástrojů a potom klikněte na Další příkazy.
 2. V části Zvolit příkaz z vyberte Všechny příkazy.
 3. V seznamu vyberte Průvodce kontingenční tabulkou a grafem, klikněte na Přidat a potom klikněte na OK.
Když to vezmeme v úvahu, jak udělat kontingenční tabulku z více listu? Klikněte na jakoukoliv buňku v listu. Klikněte na Vložení > Kontingenční tabulka. V dialogovém okně Vytvořit kontingenční tabulku klikněte na možnost Z externího zdroje dat.

Jak vytvořit graf z tabulky ve Wordu?

Pokud chcete vytvořit jednoduchý graf přímo ve Wordu, klikněte na Vložení > Graf a vyberte požadovaný graf.

 1. Klikněte na Vložení > Graf.
 2. Klikněte na typ grafu a pak poklikejte na požadovaný graf.
 3. V zobrazené tabulce nahraďte výchozí data vlastními informacemi.
 4. Po dokončení tabulku zavřete.
Jak vytvořit graf v Libre Office? Klikněte na Vložit | Graf..., otevře se Průvodce grafy. Zde si vyberte Typ grafu Sloupec, a to „Běžné“ v pravé horní části okna (standardně je již tak přednastaven). Jinak samozřejmě můžete vybrat jiný „podtyp“ grafu, to je samozřejmě na každém uživateli. Pokud chcete mít trojrozměrný graf, zaškrtněte 3D vzhled.

Jak vytvořit graf v prezentaci?

Vložení grafu do prezentace

 1. V aplikaci PowerPoint 2007 klikněte na zástupný objekt, který má obsahovat graf.
 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na tlačítko Graf.
 3. V dialogovém okně Vložit graf klikněte na graf a pak klikněte na OK.

By Fabio

Jak vytvořit graf v Google Dokumentech? :: Proč mi nechodí maily?
Užitečné odkazy