Domovská stránka > K > Kdo Stojí V Čele Vesnice?

Kdo stojí v čele vesnice?

Orgánem obce je zastupitelstvo obce a rada obce. Navenek obec reprezentuje starosta, který stojí v čele obecního úřadu.

Přečtěte si více

Lidé se také ptají, Čím je tvořena obec?

V některých zemích je obcí téměř každé město či vesnice, v jiných zemích je obvyklé, že obec je tvořena větším množstvím vesnic nebo že některé obce mohou být součástí města. A další otázka, jak vznikla středověká města? Raně středověká civilizace byla civilizací vesnickou. S rozvojem hospodářství a vzrůstem počtu obyvatel Evropy ve 12. století začala města opět nabývat na významu a začala hrát také důležitou roli ekonomickou, politickou a kulturní.

Také, co tvoří obec?

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. (1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Kdo zakládal města ve středověku? Největší rozmach zakládání městských útvarů se vztahuje k vládě Přemysla Otakara II., který založil řadu měst nejen v Čechách a na Moravě, ale i na území dnešního Rakouska a Horní Lužice (např. Žitava). Do konce 13.

Jak vypadala Praha ve středověku?

Jak vypadala Praha ve středověku: Otřesné hygienické podmínky odnesli nejchudší Pro středověkou Prahu platilo totéž, jako pro většinu stejně velkých měst. I přesto, že byla již známá a krásná, byla špinavá a bujely zde nemoci a epidemie. Poněkud jinak tomu bylo „u dvora“, tedy mezi bohatými, než v podhradí. Co ovlivňovalo život ve středověku? Velkou roli ve středověku hrálo náboženství, na západě Evropy pak zejména římskokatolická církev, její vůdce papež a vyšší duchovenstvo, jehož síť (arcibiskupství a biskupství) ovlivňovala dění ve všech státech evropského západu (na východě stál v čele církve císař, což byl zásadní rozdíl, jehož vliv je znát na státní

Můžete se také zeptat, jak se rodilo ve středověku?

Zatímco porodní báby se staraly o vypuzení plodu z těla, matka a sestry měly za úkol ovívání a otírání potu. Rodilo se na speciálních židličkách a zásadně vsedě. Poloha na zádech získala na popularitě o několik století později. Ve středověku měla průměrná žena osm dětí, výjimkou nebylo ani dvanáct. Jaký byl středověk? Za symbolické datum stanovující přelom mezi starověkem a středověkem se nejčastěji považuje rok 476, kdy došlo k pádu Západořímské říše.

Jak se lidé oblékali ve středověku?

Základem oděvu mužů i žen byl dvouvrstvý šat, obvykle lněná spodní tunika (cotte, košile) a svrchní vlněná tunika (surcot). Cotte mělo dlouhý rukáv, u žen bylo v délce na zem, u mužů se postupně zkracovalo z délky ke kotníkům v ranějších fázích po délku těsně pod zadek koncem vrcholného středověku.

By Grory

Jakou mám veřejnou IP adresu? :: Jak se žilo ve vrcholném středověku?
Užitečné odkazy