Domovská stránka > J > Jaké Důsledky Měla Peloponéská Válka Pro Celé Řecko?

Jaké důsledky měla Peloponéská válka pro celé Řecko?

Válka byla přerušena několika příměřími a skončila vítězstvím Sparty. Peloponéská válka znamenala ukončení vrcholného období Athén a athénské demokracie a trvale otřásla celým Řeckem. Války se zúčastnily všechny řecké městské státy (poleis) a válečné události zasáhly bezmála celý řecký svět.

Přečtěte si více

Podle toho, jak se naučit lépe mluvit?

Měňte tempo– nemluvte pořád stejnou rychlosti. Zrychlujte, zpomalujte, když je něco extrémně důležité. Neustále si připomínejte, že byste neměli mluvit stejným tempem. Dělejte dlouhé pauzy– většina lidí se bojí jen tak odmlčet, když už stojí před lidmi mají tendenci mluvit strašně rychle a nikdy se neutišit. Jak se naučit řečnit? .Jak správně mluvit

  1. mluvte stručně, srozumitelně a věcně
  2. předem si sestavte osnovu sdělení a stanovte co nejzajímavěji podanou pointu.
  3. nemluvte monotónně, používejte řečnické otázky, odmlky.
  4. odhadněte partnera v komunikaci, pochopíte, jak s ním hovořit.

Jak prestat mluvit rychle?

Nadechněte se a v pár vteřinách si uvědomte, co chcete říct, a až poté mluvte. Správné dýchání je ostatně nezbytným předpokladem správného mluvení. Pokud se naučíte pravidelně a zhluboka dýchat, pomůže vám to zahnat nervozitu a soustředit se na to, co říkáte, tím pádem automaticky budete mluvit přiměřeným tempem. Pokud jde o to, jak mít ruce při prezentaci? Ruce spojte přirozeně – vložte jednu ruku do dlaně druhé ruky. Vyhněte se stylům pěst do dlaně či modlící se mnich. Ruce nikdy nespojujte za zády jako žáčci první třídy. Obě ruce spuštěné volně podél těla také nepovažuji pro prezentaci za zcela ideální, i když to někteří lektoři doporučují.

Kde vzniklo řečnictví?

Rétorika, nebo-li nauka o řečnictví vznikla již v dobách antického Řecka, kdy směřovala především ke vzdělávání svobodného občana v řecké obci a později i v politice. Účelem nauky o řečnictví bylo osvědčit se ve veřejných, či soudních jednáních, či při důležitých společenských, slavnostních a smutečních aktech. Můžete se také zeptat, co patří k mluvenému projevu? K zajištění pozornosti patří také vhodná míra oddechu[11]. Její přirozenou podobou je v běžném mluveném projevu přestávka. Je nutná pro mluvčího i pro posluchače, neboť mluvený projev je svým nepřetržitým plynutím značně náročný na slovní pohotovost mluvčího i na vnímavost posluchače.

Jak správně vystupovat?

Lektorka studentům vysvětlila, že před začátkem mluvení je velmi důležité se nadechnout nosem pomocí žeberně bráničního nádechu. Po zastavení nádechu začít mluvit na klidném drženém dechu. Během mluvení si lze pomoct krátkými přídechy. Další částí kurzu bylo velké množství artikulačních cvičení. Podle toho, co je projev? Veřejná řeč, projev či proslov (starořecky retra, latinsky oratio) je rétorická forma, text určený k veřejnému pronesení a mající za cíl přesvědčit posluchače o pravdě a argumentech autora (orátora).

Podle toho, kdo je to misomusům?

Takto to měl v roce 1566 vykládat Jan Augusta, jehož zde Blahoslav označil za misomusa, tj. nepřítele (vyššího) vzdělání. Blahoslav se proti tomuto výkladu Lukášových slov ostře staví a podrobuje kritice ty, kteří pohrdají učeností.

By Carline Goewey

Který pavouk spřádá pavučinu pod vodou? :: Kdo je to řečník?
Užitečné odkazy