Domovská stránka > J > Jak Se Žilo Ve Vrcholném Středověku?

Jak se žilo ve vrcholném středověku?

Ve středověké společnosti existovali i lidé, kteří nepatřili do žádné společenské vrstvy, většinou neměli stálý domov a v podstatě žili na jejím okraji: tuláci, žebráci, prostitutky, ale také potulní herci nebo kejklíři.

Přečtěte si více

Jak lidé ve stredoveku Zakladali vesnice?

V čele vesnice stál rychtář. Obyčejně mu patřila největší usedlost ve vsi, často byl i majitel kovárny či krčmy. Sloužil majiteli vsi (šlechtici, králi, klášteru) jako úředník, který vybíral poplatky, dohlížel na pořádek, dohlížel na vykonávání práce pro vrchnost. Jak vznikaly vesnice? Nové vesnice byly zakládány jak v původním, řídce osídleném území, tak i v místech dosud zalesněných. V první fázi byly vesnice a jejich katastry restrukturalizovány v důsledku zavádění trojpolního systému. Mnoho starších osad vytvořilo základ nových větších vesnic. Vznikaly však i vesnice nové.

Podle toho, jak vypadala města ve středověku?

Města se stavěla do čtvercových tvarů. Domy chudších či středně bohatých měšťanů se nacházely v postranních ulicích. Součástí středověkých měst však byla i rozsáhlá předměstí, v nichž stály domy řemeslníků a také zemědělské usedlosti a dvorce. Ti nejbohatší tedy bydleli ve středu, ti chudší naopak na krajích města. Jak vypadal život ve středověku? Hlad, nemoci, žádná dovolená a těžká práce až do úmoru. Tak si zhýčkaný člověk 21. století představuje život v době středověku, kdy neexistovala státní sociální podpora ani moderní zdravotní péče.

Jak se bydlelo ve středověku?

Zatímco na západě se budovaly již nadzemní domy se společnými obytnými prostory pro lidi i pro zvířata, tzv. Wohnstallhaus, ve východní Evropě byly běžné zahloubené stavby s kamny, kterým se říká polozemnice. Průměrná plocha domu činila kolem 10-12 metrů čtverečních. Plocha našich bytů je dnes cca 77 metrů čtverečních. Jak se stavělo ve středověku? Domy raného středověku

Tvořila ji nejen část v zemi, ale také střecha nad úrovní. Konstrukci polozemnic tvořily dva dřevěné sloupy z kmenů stromu. Sloupy držely hřebenovou část podpírající krokve pokryté došky. Vyhloubením do země odpadla složitá a nákladná výstavba zdí a zároveň byla místnost dobře tepelně izolovaná.

Jak se žilo ve středověku?

Chudá vrstva společnosti sice pracovala nejvíce, ale neznamenalo to 24 hodin denně. Pracovat se nesmělo na svátky, a že jich bylo spousty, a ani v noci. Zbohatlíci se práce neštítili, ale provozovali ji jen pár hodin denně, nejčastěji dopoledne. Poté čas trávili s rodinou nebo ve společnosti. Pokud jde o to, jak se delila stredoveka spolecnost? Celé uspořádání bylo tedy založeno na věrnosti, na slibech. Panovník propůjčil půdu leníkovi, ten slíbil panovníkovi věrnost a vojenskou pomoc. Poddaní byli součástí léna, půdu obdělávali a odevzdávali dávky (část z výnosů) svému pánovi, který je za to chránil před vojenským nebezpečím.

Kdo zakládal vesnice?

Královská města zakládal král, vesnice potom zakládala vrchnost, světská i církevní.

By Jessy Mehak

Kdo stojí v čele vesnice? :: Jaké jsou operace s vektory?
Užitečné odkazy