Domovská stránka > C > Co Dělat Když Tiskárna Špatně Tiskne?

Co dělat když tiskárna špatně tiskne?

Co dělat když tiskárna tiskne špatně

 1. je nějaká překážka v dráze papíru. Tiskárnu otevřete, vyjměte tiskovou náplň a odstraňte nalezenou překážku.
 2. je poškozený mechanismus podavače papíru. Tiskárnu odneste do servisu.
 3. jste do tiskárny dali nevhodný papír.

Přečtěte si více

Co znamená tiskárna v Chybovém stavu?

Pokud stavové hlášení tiskárny ukazuje Tiskárna je v chybovém stavu, může být problém v tiskárně. Zkontrolujte, že je tiskárna zapnutá a připojená k počítači kabelem nebo přes Wi-Fi. Zkontrolujte, jestli je v tiskárně dostatek papíru a inkoustu, a přesvědčte se, že není otevřený kryt ani zaseknutý papír. Proč tiskárna nechce tisknout? Ujistěte se, že tisková fronta tiskárny není nastavena na tisk offline. Otevřete Zařízení a tiskárny. Klikněte pravým tlačítkem na tiskárnu a vyberte možnost Zobrazit, co se tiskne. Vyberte možnost Tiskárna a poté zrušte případná zaškrtnutí políčka vedle možností Pozastavit tisk nebo Používat tiskárnu offline.

Proč je tiskárna nečinná?

Ověřte, jestli tiskárna není v režimu „Používat tiskárnu offline”. Vyberte Spustit > Nastavení > zařízení > tiskárny & skenery. Pak vyberte tiskárnu > Otevřít frontu. V nabídce Tiskárna zkontrolujte, že možnost Používat tiskárnu offline není zaškrtnutá. Jak vyčistit hlavu tiskárny HP? Zvolte Nastavení / Ovládací panely / Zařízení a tiskárny - pravým tlačítkem klikněte na Vaší tiskárnu a zvolte Předvolby tisku. Obvykle úplně vpravo bývá záložka Služby nebo Údržba či Maintenance, na tu klikněte a zvolte čištění trysek tiskové hlavy.

Pokud jde o to, jak vyčistit válec laserové tiskárny?

Otevřete hlavní kryt tiskárny a pomocí vysavače opatrně vysajte veškerý prach a nečistoty. Tyto prostory můžete dočistit také jemným bavlněným hadříkem, který nezanechává vlákna. Mírně navlhčeným hadříkem můžete zároveň vyčistit zásobník tiskárny a všechny vnější části zařízení, včetně podavače papíru. Jak resetovat HP tiskárnu? Reset tiskárny

 1. stiskněte a přidržte tlačítko RESET přímo na tiskárně
 2. při tomto stisknutí současně stiskněte tlačítko COLOR START a rovněž podržte.
 3. čekejte 5 vteřin a uvolněte tlačítko COLOR START, následně i RESET.
 4. počkejte na automatickou konfiguraci.

Co dělat když tiskárna neodpovídá?

Tiskárna neodpovídá

 1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
 2. Ujistěte se, že jsou tiskárna a počítač správně propojeny kabelem USB.
 3. Otevřete dialogové okno vlastností tiskárny.
 4. Klepněte na kartu [Porty].
 5. Zkontrolujte, zda je v seznamu [Tisknout do následujícího portu:] zvolena možnost USB.
Proč mi netiskne tiskárna barevné? Krok 1: Přeinstalujte tiskový ovladač (pouze Windows)

Pokud nemůžete tisknout barevně z počítače se systémem Windows, odinstalujte a znovu nainstalujte software tiskárny. Tento krok přeskočte, pokud je tiskárna schopná tisknout barevně. Odeberte tiskárnu ze seznamu zařízení.

Jak probudit tiskárnu?

V panelu nabídky aplikace klikněte na možnost Soubor => Tisk. Zkontrolujte název tiskárny a klikněte na Vlastnosti. Klikněte na kartu Pokročilé a potom Další možnosti tisku. Zvolte Přechod do úsporného režimu v nabídce Tiskové funkce a poté vyberte nastavení, které chcete.

By Helen Credille

Jak vypnout Kopirku? :: Jak tisknout barevně?
Užitečné odkazy