Domovská stránka > C > Co Dělat Když Tiskárna Nepodává Papír?

Co dělat když tiskárna nepodává papír?

Řešení 4: Vyčištění válečků z ovládacího panelu tiskárny

 1. Zapněte tiskárnu stisknutím tlačítka napájení.
 2. Vyjměte veškerý papír ze vstupního zásobníku.
 3. Stiskněte a podržte tlačítko Napájení, třikrát stiskněte tlačítko Storno, sedmkrát stiskněte tlačítko Zahájit barevné kopírování a potom uvolněte tlačítko Napájení.

Přečtěte si více

Proč tiskárna nebere papír?

Tiskárna nepodává, nebo špatně podává papír

Jedná se o znečištěný podávací mechanismus tiskárny, opotřebené podávání nebo separace případně mechanické poškození podávání. Oprava obvykle bývá časově i finančně nenáročná cca 500Kč.
Jak resetovat HP tiskárnu? Reset tiskárny

 1. stiskněte a přidržte tlačítko RESET přímo na tiskárně
 2. při tomto stisknutí současně stiskněte tlačítko COLOR START a rovněž podržte.
 3. čekejte 5 vteřin a uvolněte tlačítko COLOR START, následně i RESET.
 4. počkejte na automatickou konfiguraci.

A další otázka, jak probudit tiskárnu?

V panelu aplikace klikněte na nabídku Soubor => Tisk. Zkontrolujte název tiskárny a klikněte na Vlastnosti. Klikněte na kartu Pokročilé a poté na Další možnosti tisku. V nabídce Tiskové funkce vyberte Přechod do úsporného režimu a poté vyberte požadované nastavení. Když to vezmeme v úvahu, jak vypnout kopirku? Řešením je nastavení zařízení do eko-režimu, pokud takovou funkci tiskárna podporuje. Tato funkce může v některých případech nastavením snížit kvalitu tisku. Dnešní tiskárny mají často i funkci vypnutí v nečinnosti s nastavením určitého časového intervalu.

Jak vyndat zaseklý papír z tiskárny HP?

Otevřete přední kryt tiskárny, poté případný zadní kryt tiskárny, pokud má tiskárna samostatný otvor pro vkládání toneru, otevřete tento kryt a vyndejte toner. V pod jedním z těchto krytů objevíte zaseknutý papír. 4. Velice opatrně odstraňte tento zaseknutý papír, v tiskárně nesmí zůstat žádný kousek papíru. Jak opravit tiskárnu? Jak opravit zaseknutou tiskárnu v 5 krocích

 1. Krok 1: Vypněte svoji tiskárnu. První krok je jednoduchý, ale důležitý.
 2. Krok 2: Lokalizujte problém. Otevřete víko tiskárny a pozorně si ji prohlédněte.
 3. Krok 3: Odstraňte papír.
 4. Krok 4: Vyhněte se trhání papíru.
 5. Krok 5: Tiskárnu znovu zapněte.

Jak vložit papír do tiskárny?

Vložte papír rovně dolů do zdrojováho zásobníku papíru tiskovou stranou nahoru. Ujistěte se, že papír nepřesahuje limitní značku uvnitř zásobníku. Nevkládejte papír směrem šikmo dolů, jak je znázorněno na obrázku níže. V opačném případě může dojít k poruše tiskárny. A další otázka, jak vyčistit tiskárnu? K čištění vnějších i vnitřních částí tiskárny používejte suchý hadřík, který nezanechává vlákna. Při vnitřních částech ale můžete k čištění tiskárny použít i měkký štěteček. Pokud potřebujete k vyčištění povrchu tiskárny použít navlhčený hadřík, použijte vodu a malé množství neutrálního saponátu.

Jak vložit papír do tiskárny HP?

Vložte balík papíru formátu U.S Letter, A4 nebo velikosti Legal do zásobníku kratší stranou dopředu a tiskovou stranou dolů. Zasuňte balík papíru co nejdále do zásobníku tiskárny. Posouvejte vodítka šířky papíru dovnitř tak, aby těsně přiléhala k okrajům papíru.

By Mena

Proč netiskne tiskárna Canon? :: Jak sbalit holku?
Užitečné odkazy