Domovská stránka > C > Co Dělat Když Tiskárna Nepodává Papír?

Co dělat když tiskárna nepodává papír?

Řešení 4: Vyčištění válečků z ovládacího panelu tiskárny

  1. Zapněte tiskárnu stisknutím tlačítka napájení.
  2. Vyjměte veškerý papír ze vstupního zásobníku.
  3. Stiskněte a podržte tlačítko Napájení, třikrát stiskněte tlačítko Storno, sedmkrát stiskněte tlačítko Zahájit barevné kopírování a potom uvolněte tlačítko Napájení.

Přečtěte si více

Proč tiskárna nebere papír?

Tiskárna nepodává, nebo špatně podává papír

Jedná se o znečištěný podávací mechanismus tiskárny, opotřebené podávání nebo separace případně mechanické poškození podávání. Oprava obvykle bývá časově i finančně nenáročná cca 500Kč.
Jak resetovat HP tiskárnu? Reset tiskárny

  1. stiskněte a přidržte tlačítko RESET přímo na tiskárně
  2. při tomto stisknutí současně stiskněte tlačítko COLOR START a rovněž podržte.
  3. čekejte 5 vteřin a uvolněte tlačítko COLOR START, následně i RESET.
  4. počkejte na automatickou konfiguraci.

A další otázka, jak probudit tiskárnu?

V panelu nabídky aplikace klikněte na možnost Soubor => Tisk. Zkontrolujte název tiskárny a klikněte na Vlastnosti. Klikněte na kartu Pokročilé a potom Další možnosti tisku. Zvolte Přechod do úsporného režimu v nabídce Tiskové funkce a poté vyberte nastavení, které chcete. Když to vezmeme v úvahu, jak vypnout kopirku? Řešením je nastavení zařízení do eko-režimu, pokud takovou funkci tiskárna podporuje. Tato funkce může v některých případech nastavením snížit kvalitu tisku. Dnešní tiskárny mají často i funkci vypnutí v nečinnosti s nastavením určitého časového intervalu.

Jak vyndat zaseklý papír z tiskárny HP?

Otevřete přední kryt tiskárny, poté případný zadní kryt tiskárny, pokud má tiskárna samostatný otvor pro vkládání toneru, otevřete tento kryt a vyndejte toner. V pod jedním z těchto krytů objevíte zaseknutý papír. 4. Velice opatrně odstraňte tento zaseknutý papír, v tiskárně nesmí zůstat žádný kousek papíru. Jak opravit tiskárnu? Pokud tiskárna nefunguje správně, můžete se ji pokusit opravit několika způsoby. Nejprve zkontrolujte, zda je tiskárna zapojena a zapnuta. Pokud ano, zkontrolujte, zda je v zásobníku papír a zda není zaseknutý. Pokud je papír zaseknutý, zkuste jej opatrně vyjmout. Pokud se to nepodaří, bude možná nutné tiskárnu otevřít a papír odstranit sami. Jakmile tak učiníte, zkuste tisknout znovu. Pokud tiskárna stále nefunguje, možná ji budete muset odnést do opravny.

Jak vložit papír do tiskárny?

Vložte papír rovně dolů do zdrojováho zásobníku papíru tiskovou stranou nahoru. Ujistěte se, že papír nepřesahuje limitní značku uvnitř zásobníku. Nevkládejte papír směrem šikmo dolů, jak je znázorněno na obrázku níže. V opačném případě může dojít k poruše tiskárny. A další otázka, jak vyčistit tiskárnu? Předpokládám, že se ptáte, jak vyčistit vnější část tiskárny:
K vyčištění vnější strany tiskárny budete potřebovat:
-Tkaninu, která nepouští vlákna
-Čisticí roztok na bázi alkoholu
1. Potřebujete: -Tkaninu, která nepouští vlákna. Odpojte tiskárnu od zdroje napájení.
2. Pomocí hadříku, který nepouští vlákna, odstraňte z tiskárny prach. Ujistěte se, že jste se dostali do všech štěrbin.
3. Pomocí čisticího roztoku vyčistěte povrch tiskárny.
4. Otřete povrch do sucha čistou částí hadříku.
5. Zapojte tiskárnu zpět do sítě a zapněte ji.

Jak vložit papír do tiskárny HP?

Chcete-li vložit papír do tiskárny HP, nejprve se ujistěte, že je tiskárna zapnutá a že v ní není zaseknutý papír. Poté vyhledejte zásobník papíru a otevřete jej. Pokud je zásobník prázdný, opatrně do něj zasuňte stoh papíru, dokud se nezastaví. Pokud zásobník není prázdný, zarovnejte nový stoh papíru se stávajícím tak, aby jeho okraje byly v jedné rovině, a poté jej jemně zatlačte do zásobníku, dokud se nezastaví. Zavřete zásobník a počkejte, až tiskárna začne podávat papír.

By Mena

Proč netiskne tiskárna Canon? :: Jak sbalit holku?
Užitečné odkazy