Domovská stránka > C > Co Dělat Když Je Tiskárna Nečinná?

Co dělat když je tiskárna nečinná?

Vyzkoušejte následující kroky, aby byla vaše tiskárna znovu online.

  1. Zkontrolujte, jestli je tiskárna zapnutá a připojená ke stejné Wi-Fi síti jako zařízení.
  2. spuštění Power Cycle.
  3. Nastavte svou tiskárnu jako výchozí tiskárnu.
  4. Vymažte tiskovou frontu.
  5. Resetujte službu, která spravuje tiskovou frontu.

Přečtěte si více

Jak zjistit stav tiskárny?

Otevřete hlavní panel systému Windows, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu aplikace Smart Panel ( ) a poté vyberte možnost Smart Panel. V softwaru Smart Panel se zobrazí stav tonerových kazet. Proč mi nechce tisknout tiskárna? Zkontrolujte, zda je tiskárna připojená k síti a nemá zapnutý off-line režim. Zkuste restartovat tiskárnu i počítač, odinstalovat a opětovně nainstalovat zařízení a ovladače. Pokud je tiskárna připojena přes USB kabel, zkontrolujte, zda je dobře zastrčený.

Jak probudit tiskárnu?

V panelu nabídky aplikace klikněte na možnost Soubor => Tisk. Zkontrolujte název tiskárny a klikněte na Vlastnosti. Klikněte na kartu Pokročilé a potom Další možnosti tisku. Zvolte Přechod do úsporného režimu v nabídce Tiskové funkce a poté vyberte nastavení, které chcete. Jak vypnout Kopirku? Řešením je nastavení zařízení do eko-režimu, pokud takovou funkci tiskárna podporuje. Tato funkce může v některých případech nastavením snížit kvalitu tisku. Dnešní tiskárny mají často i funkci vypnutí v nečinnosti s nastavením určitého časového intervalu.

Když to vezmeme v úvahu, jak vyresetovat tiskárnu hp?

Reset tiskárny HP

  1. Vypněte tiskárnu a na 30 vteřin odpojte napájecí kabel.
  2. Po zapojení kabelu zapněte tiskárnu a tlačítko 15 vteřin držte.
  3. Měla by se rozsvítit kontrolka tlačítka pozor zastav.
  4. Tlačítko můžete uvolnit.
  5. Počkejte na obnovení tiskárny/kontrolky budou svítit.
Jak zjistit stav náplně v tiskárně? informace o množství inkoustu v kazetě podá obslužný software pro tiskárnu. Rovněž by měla být tato informace zjistitelná ve vlastnostech tiskárny. Zobrazte tedy informace o dané tiskárně, včetně informace o použitých kazetách, a pokud to tiskárna umožňuje, zobrazí se Vám i odhadované množství inkoustu v kazetách.

Lidé se také ptají, jak zjistit stav cartridge?

Některé tiskárny mají vestavěný displej pro zobrazování úrovně zbývajícího inkoustu a dalších informací. Některé tiskárny hlásí úroveň zbývajícího toneru nebo inkoustu počítači a údaje pak můžete najít v panelu Tiskárny v Nastaveních. Pokud jsou informace dostupné, uvidíte je v podrobnostech o tiskárně. Jak zjistím stav inkoustu v tiskárně? Hladinu inkoustu v tiskárně zjistíte buď na ovládacím panelu tiskárny, nebo provedením cyklu čištění tiskové hlavy. Na ovládacím panelu se obvykle nachází displej, který zobrazuje hladinu inkoustu. Chcete-li spustit cyklus čištění tiskové hlavy, musíte vstoupit do nastavení tiskárny. Jakmile se dostanete do nastavení tiskárny, musíte vybrat kartu Údržba. Tam budete moci vybrat možnost Čištění tiskové hlavy.

Můžete se také zeptat, co dělat když tiskárna neodpovídá?

Pokud tiskárna nereaguje, nejprve zkontrolujte, zda je správně zapojena do zásuvky a zapnuta. Pokud je zapojena a zapnuta, je třeba zkontrolovat připojení tiskárny k počítači. Zkontrolujte, zda je kabel USB tiskárny bezpečně připojen k počítači. Pokud tiskárna stále nereaguje, zkuste restartovat počítač.

By Bryanty Morrill

Jak odmítnout aktualizaci na Win 11? :: Jak zastavit tisk?
Užitečné odkazy