Domovská stránka > C > Co Dělat Když Tiskárna Neodpovídá?

Co dělat když tiskárna neodpovídá?

Tiskárna neodpovídá

 1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
 2. Ujistěte se, že jsou tiskárna a počítač správně propojeny kabelem USB.
 3. Otevřete dialogové okno vlastností tiskárny.
 4. Klepněte na kartu [Porty].
 5. Zkontrolujte, zda je v seznamu [Tisknout do následujícího portu:] zvolena možnost USB.

Přečtěte si více

Proč mi netiskne tiskárna barevné?

Krok 1: Přeinstalujte tiskový ovladač (pouze Windows)

Pokud nemůžete tisknout barevně z počítače se systémem Windows, odinstalujte a znovu nainstalujte software tiskárny. Tento krok přeskočte, pokud je tiskárna schopná tisknout barevně. Odeberte tiskárnu ze seznamu zařízení.
Jak zrušit pozastavení tiskárny? Pokud je stav tiskárny Pozastaveno

Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu zařízení Brother > Zobrazit aktuální tiskové úlohy > Tiskárna > Pozastavit tisk (odebere zaškrtnutí).

Jak zjistit stav tiskárny?

Zobrazit stav toneru pomocí aplikace Smart Panel

Otevřete hlavní panel systému Windows, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu aplikace Smart Panel ( ) a poté vyberte možnost Smart Panel. V softwaru Smart Panel se zobrazí stav tonerových kazet.
Jak připojit tiskárnu k počítači? Jednoduše zapojte USB kabel z tiskárny do dostupného portu USB na počítači a tiskárnu zapněte. Vyberte tlačítko Start a pak vyberte Nastavení >zařízení>tiskárny & skenerech. Vyberte Přidat tiskárnu nebo skener. Počkejte, než se vyhledají blízké tiskárny, pak zvolte tu, kterou chcete použít, a vyberte Přidat zařízení.

Jak připojit tiskárnu HP přes wifi?

Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte ikonu Wi-Fi Direct ( ), přejděte do nabídky Nastavení sítě nebo Nastavení bezdrátové sítě a stiskněte položku Wireless Direct a poté aktivujte připojení. Jak sdílet tiskárnu přes wifi? Vyberte tlačítko Start a pak vyberte nastavení > zařízení> tiskárny & skenerech. Zvolte tiskárnu, kterou chcete sdílet, a potom vyberte Spravovat. Vyberte Vlastnosti tiskárny, potom zvolte kartu Sdílení. Na kartě Sdílení zaškrtněte políčko Sdílet tuto tiskárnu.

Jak připojit tiskárnu k wifi Epson?

Zde je postup:

 1. Zapněte tiskárnu Epson.
 2. zmáčkni Domov na ovládacím panelu tiskárny.
 3. Pomocí tlačítka se šipkou vyberte Nastavení Wi-Fi .
 4. lis OK dokud neuvidíte výběr.
 5. Po prohledání vyberte na obrazovce název sítě.
 6. Zadejte své síťové heslo.
 7. Počkejte na tuto obrazovku a stiskněte OK .
Jak funguje tiskárna s wifi? Tiskárna s funkcí wifi se může připojit k bezdrátovému směrovači a tisknout dokumenty, aniž by byla fyzicky připojena k tiskárně. Aby to fungovalo, musí být tiskárna kompatibilní se směrovačem a směrovač musí být správně nastaven. Jakmile je tiskárna připojena ke směrovači, lze ji používat jako jakoukoli jinou tiskárnu připojenou k počítači.

Pokud jde o to, jak najít tiskárnu v síti?

Za předpokladu, že používáte systém Windows:
Klikněte na nabídku Start a vyhledejte "Ovládací panely".
V části Hardware a zvuk klikněte na položku "Zobrazit zařízení a tiskárny".
Otevře se okno se všemi tiskárnami aktuálně nainstalovanými v počítači. Pokud hledaná tiskárna není v seznamu uvedena, klikněte na tlačítko "Přidat tiskárnu" v pravém horním rohu okna.
Klepněte na "Přidat síťovou, bezdrátovou nebo Bluetooth tiskárnu".
Pokud je vaše tiskárna v seznamu, vyberte ji a klikněte na tlačítko "Další". Pokud v seznamu není, klikněte na "The printer that I want isn't listed" a podle pokynů na obrazovce ji přidejte.

By Loria Ruwet

Co dokaze Excel? :: Proč počítač nevidí tiskárnu?
Užitečné odkazy