Domovská stránka > C > Co Když Je Tiskárna Offline?

Co když je tiskárna offline?

Řešení potíží s tiskárnou, která je offline

  1. Zkontrolujte, jestli je tiskárna zapnutá a připojená ke stejné Wi-Fi síti jako zařízení.
  2. spuštění Power Cycle.
  3. Nastavte svou tiskárnu jako výchozí tiskárnu.
  4. Vymažte tiskovou frontu.
  5. Resetujte službu, která spravuje tiskovou frontu.
  6. tiskárnu odeberte a znovu ji přidejte.

Přečtěte si více

Jak připojit tiskárnu k nové Wi-Fi?

Pokud má vaše tiskárna displej, můžete v jejím nastavení přímo najít volbu WiFi připojení, vybrat bezdrátovou síť a tiskárnu k ní připojit. Buď budete moci zadat heslo přímo na displeji, nebo tiskárnu k síti připojit pomocí tlačítka WPS na WiFi routeru. Jak připojit tiskárnu HP k internetu? Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte ikonu Wi-Fi Direct ( ), přejděte do nabídky Nastavení sítě nebo Nastavení bezdrátové sítě a stiskněte položku Wireless Direct a poté aktivujte připojení.

Jak připojit tiskárnu k počítači?

Jednoduše zapojte USB kabel z tiskárny do dostupného portu USB na počítači a tiskárnu zapněte. Vyberte tlačítko Start a pak vyberte Nastavení >zařízení>tiskárny & skenerech. Vyberte Přidat tiskárnu nebo skener. Počkejte, než se vyhledají blízké tiskárny, pak zvolte tu, kterou chcete použít, a vyberte Přidat zařízení. Jak vypnout Kopirku? Řešením je nastavení zařízení do eko-režimu, pokud takovou funkci tiskárna podporuje. Tato funkce může v některých případech nastavením snížit kvalitu tisku. Dnešní tiskárny mají často i funkci vypnutí v nečinnosti s nastavením určitého časového intervalu.

Proč tiskárna nechce tisknout?

Ujistěte se, že tisková fronta tiskárny není nastavena na tisk offline. Otevřete Zařízení a tiskárny. Klikněte pravým tlačítkem na tiskárnu a vyberte možnost Zobrazit, co se tiskne. Vyberte možnost Tiskárna a poté zrušte případná zaškrtnutí políčka vedle možností Pozastavit tisk nebo Používat tiskárnu offline. Také, co dělat když je tiskárna pozastavena? Otevřete přehled Činnosti a začněte psát Tiskárny. Kliknutím na Tiskárny otevřete příslušný panel. Klikněte na tlačítko Zobrazit úlohy na pravé straně v dialogovém okně Tiskárny a pak podle potřeby tiskovou úlohu pozastavte nebo nechte pokračovat.

Lidé se také ptají, co znamená pozastavena tiskárna?

Tiskárna může být pozastavena kvůli problému s tiskem, ztrátě připojení nebo zásahu jiného uživatele. Pokud na ní tisknete, zobrazí se dotaz, zda se má pokračovat v tisku nebo zda má být tisková úloha zařazena do fronty a vytištěna později. Jak sdílet tiskárnu přes WiFi? Vyberte tlačítko Start a pak vyberte nastavení > zařízení> tiskárny & skenerech. Zvolte tiskárnu, kterou chcete sdílet, a potom vyberte Spravovat. Vyberte Vlastnosti tiskárny, potom zvolte kartu Sdílení. Na kartě Sdílení zaškrtněte políčko Sdílet tuto tiskárnu.

Jak připojit tiskárnu do domácí sítě?

Pro správné nakonfigurování můžete použít instalační CD nebo odkaz na ovladač k tiskárně. Pomocí aplikace si nainstalujete síťový software a ovladač, který je potřebný pro konfiguraci sítě. Krok za krokem vás instrukce provedou celým procesem. Druhou možností je přidat tiskárnu do sítě přímo v operačním systému.

By Gibbie

Jak funguje tiskárna s WiFi? :: Jak připojit tiskárnu do WiFi sítě?
Užitečné odkazy