Domovská stránka > C > Co Když Je Tiskárna Offline?

Co když je tiskárna offline?

Řešení potíží s tiskárnou, která je offline

  1. Zkontrolujte, jestli je tiskárna zapnutá a připojená ke stejné Wi-Fi síti jako zařízení.
  2. spuštění Power Cycle.
  3. Nastavte svou tiskárnu jako výchozí tiskárnu.
  4. Vymažte tiskovou frontu.
  5. Resetujte službu, která spravuje tiskovou frontu.
  6. tiskárnu odeberte a znovu ji přidejte.

Přečtěte si více

Jak připojit tiskárnu k nové Wi-Fi?

Pokud má vaše tiskárna displej, můžete v jejím nastavení přímo najít volbu WiFi připojení, vybrat bezdrátovou síť a tiskárnu k ní připojit. Buď budete moci zadat heslo přímo na displeji, nebo tiskárnu k síti připojit pomocí tlačítka WPS na WiFi routeru. Jak připojit tiskárnu HP k internetu? Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte ikonu Wi-Fi Direct ( ), přejděte do nabídky Nastavení sítě nebo Nastavení bezdrátové sítě a stiskněte položku Wireless Direct a poté aktivujte připojení.

Jak připojit tiskárnu k počítači?

Jednoduše zapojte USB kabel z tiskárny do dostupného portu USB na počítači a tiskárnu zapněte. Vyberte tlačítko Start a pak vyberte Nastavení >zařízení>tiskárny & skenerech. Vyberte Přidat tiskárnu nebo skener. Počkejte, než se vyhledají blízké tiskárny, pak zvolte tu, kterou chcete použít, a vyberte Přidat zařízení. Jak vypnout Kopirku? Řešením je nastavení zařízení do eko-režimu, pokud takovou funkci tiskárna podporuje. Tato funkce může v některých případech nastavením snížit kvalitu tisku. Dnešní tiskárny mají často i funkci vypnutí v nečinnosti s nastavením určitého časového intervalu.

Proč tiskárna nechce tisknout?

Ujistěte se, že tisková fronta tiskárny není nastavena na tisk offline. Otevřete Zařízení a tiskárny. Klikněte pravým tlačítkem na tiskárnu a vyberte možnost Zobrazit, co se tiskne. Vyberte možnost Tiskárna a poté zrušte případná zaškrtnutí políčka vedle možností Pozastavit tisk nebo Používat tiskárnu offline. Také, co dělat když je tiskárna pozastavena? Otevřete přehled Činnosti a začněte psát Tiskárny. Kliknutím na Tiskárny otevřete příslušný panel. Klikněte na tlačítko Zobrazit úlohy na pravé straně v dialogovém okně Tiskárny a pak podle potřeby tiskovou úlohu pozastavte nebo nechte pokračovat.

Lidé se také ptají, co znamená pozastavena tiskárna?

Tiskárna může být pozastavena kvůli problému s tiskem, ztrátě připojení nebo zásahu jiného uživatele. Pokud na ní tisknete, zobrazí se dotaz, zda se má pokračovat v tisku nebo zda má být tisková úloha zařazena do fronty a vytištěna později. Jak sdílet tiskárnu přes WiFi? Existuje několik různých způsobů, jak sdílet tiskárnu prostřednictvím sítě WiFi, ale nejběžnější metodou je připojení tiskárny k počítači, který je již připojen k síti WiFi, a následné sdílení tiskárny z počítače. K tomu je nejprve nutné připojit tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB. Po připojení tiskárny můžete otevřít dialogové okno vlastností tiskárny a kliknout na kartu "Sdílení". Zde můžete kliknout na tlačítko "Sdílet tuto tiskárnu" a poté zadat název tiskárny. Jakmile tiskárnu nasdílíte, ostatní počítače v síti ji budou moci vidět a připojit se k ní.

Jak připojit tiskárnu do domácí sítě?

Existuje několik různých způsobů připojení tiskárny k domácí síti. Nejběžnějším způsobem je připojení ke směrovači pomocí kabelu USB. Většina směrovačů má port USB, který lze použít k připojení tiskárny. Dalším způsobem připojení tiskárny k domácí síti je její připojení k počítači, který je již v síti zapojen. Počítač musí mít port pro tiskárnu (obvykle port USB) a tiskárna musí být nakonfigurována tak, aby s počítačem spolupracovala.

By Gibbie

Jak funguje tiskárna s WiFi? :: Jak připojit tiskárnu do WiFi sítě?
Užitečné odkazy