Domovská stránka > K > Který Software Je Dostupný Zdarma?

Který software je dostupný zdarma?

Freeware: Program, který je dostupný zdarma za podmínek, které vydal autor, většinou si takový program nikdo nesmí vydávat za vlastní ani ho upravovat. Již se jedná o tzv. uzavřený software, nejsou dostupné zdrojové kódy.

Přečtěte si více

Co to je operační systém?

Operační systém je hlavní řídicí program počítače nebo jiného elektronického zařízení. Jeho úkolem je zpřístupnit hardware a software aplikacím a uživatelům. V podstatě je to prostředek, který zajišťuje, abychom s počítačem a jeho jednotlivými komponenty nemuseli komunikovat pomocí jedniček a nul. Co je to software příklady? kancelářské aplikace: textový editor, tabulkový procesor, prezentační program. grafické programy: vektorový grafický editor, bitmapový grafický editor, CAD. vývojové nástroje: vývojové prostředí, překladač zábavní software: počítačové hry, přehrávače digitálního zvuku a videa apod.

Co patří mezi software?

Aplikační software

Konkrétní instance aplikačního softwaru se nazývá aplikační program nebo aplikace. Příklady aplikačního softwaru zahrnují kancelářské aplikace, grafické programy, přehrávače médií, zabavní software. Aplikace mohou být vázané na počítač a jeho systémový software, nebo mohou být vydány odděleně.
Co je softwarový produkt? softwarový produkt - Radek Kitner. SW produktem může být aplikace v telefonu (Facebook), program v počítači (Microsoft Office), Operační systém (MS Windows), služba na internetu (Gmail). Zkrátka se jedná o jakýkoliv software.

Může se také zeptat, co je to systémový software?

Software lze rozdělit na: systémový software, který zajišťuje chod samotného počítače a jeho styk s okolím. aplikační software, se kterým buď pracuje uživatel počítače nebo zajišťuje řízení nějakého stroje. Kdy byli Pirati? Původně to byli námořníci, jejichž jméno se stalo synonymem pirátství někdy v 15. století. Některé země využívaly piráty jako nástroje k rušení konkurenčních obchodních tras a námořního obchodu jiných zemí a k terorizování jejich kolonií.

Jaké jsou softwarové licence?

Softwarová licence je v informatice právní nástroj, který umožňuje používat nebo redistribuovat software, který je chráněn zákonem. V České republice se jedná o autorský zákon číslo 121/2000 Sb. Jaké máme druhy licencí? Lze rozlišit dva základní typy licence, a to licenci výhradní a nevýhradní. Nevýhradní licence umožňuje autorovi dále vykonávat veškerá práva spojená s dílem i poskytnout licenci třetím osobám, taková licence nemusí mít písemnou formu.

Co je to komerční využití?

Co se rozumí komerčním použitím? Komerčním využitím je v podstatě cokoli, co se týká peněz nebo plnění za služby.

By Merkle

Co není OS Linux? :: Co predstavuje open source?
Užitečné odkazy