Domovská stránka > C > Co Znamená Pojem Danajský Dar?

Co znamená pojem danajský dar?

Dar zrádný, zhoubný nebo nevýhodný, který obdarovanému způsobuje jen potíže, nepříjemnosti nebo ztráty.

Přečtěte si více

Co znamená když se řekne Odyssea?

Odyssea nebo odysea je dlouhá, bludná pouť či pestré životní osudy. v literatuře: Odysseia – starořecký epos připisovaný Homérovi. Tak co je to odysseus? Odysseus (řecky Ὀδυσσεύς) je hrdina řecké mytologie a jako Ulixes (později i Ulysses) vystupuje též v mytologii římské. Tvoří ústřední postavu Homérova eposu Odysseia, která vypráví o jeho desetiletém bloudění na cestě domů z trojské války, vyhrané díky Odysseovu nápadu s trójským koněm.

Jak vznikl počítačoví vir?

První počítačový virus vyvinuli v lednu 1986 v Pákistánu bratři Basit Farooq Alvi a Amjad Farooq Alvi, kteří vlastnili softwarovou firmu. Vir neměl nijak škodit. Právě naopak. Původně byl navržený tak, aby bratry chránil před nelegálními kopiemi jejich softwaru na disketách. Lidé se také ptají, co dělá počítačový virus? Za počítačový vir je označován škodlivý program nebo část programového kódu, který se spustí bez vědomí uživatele. Cílem počítačového viru je zpravidla získání kontroly nad počítačovým systémem nebo jeho částí a následně poškození uživatele samotného (kupříkladu smazáním souborů bez vědomí uživatele).

A další otázka, co je to vir v počítači?

Počítačový virus je program nebo část kódu, která se spustí na vašem PC bez vašeho vědomí nebo svolení. Některé viry pouze znepříjemňují uživateli život. Většina virů je ale navržena tak, aby získala kontrolu nad napadeným systémem a prováděla destruktivní akce. Co je to červ? Výraz červ označuje v hovorové češtině drobného živočicha s protáhlým měkkým tělem bez kostí a bez končetin. Výrazem „červi“ lze v hovorové češtině myslet např. larvy některých druhů hmyzu s proměnou dokonalou (typicky larvy žijící v ovoci, houbách, mase, výkalech atd.).

Co je to antivir?

Pojem "antivirus" používáme pro označení i těch nejpokročilejších bezpečnostních řešení. Antivirus dnes chrání uživatele nejen před jednoduchými viry ale i před hrozbami, které jsou mnohem sofistikovanější. Antivirové programy nedetekují jen škodlivý kód, ale také aplikace, které mohou představovat nebezpečí. Co je to Makrovirus? Makroviry jsou specifickou skupinou virů, která se šíří prostřednictvím dokumentu, nikoliv prostřednictvím programů jako "klasické viry". Makroviry využívají toho, že dokumenty určitého formátu mohou obsahovat kód, který je spuštěn při práci s dokumentem a který může být virem infikován.

Kdo zabil Patrokla?

Jen jednou mu osud dopřál, aby bojoval v čele vojska – když se Achilleus pro hněv neúčastnil bitvy, vypůjčil si jeho zbroj a zahnal Trójany od lodí až k městu. V tomto boji však zahynul zrádným zásahem boha Apollóna, který ho udeřil zezadu a rozepnul mu brnění, takže ho Trójan Euforbos proklál.

By Bethesde

Kdo je zastoupený? :: Co dělá tiskárna?
Užitečné odkazy