Domovská stránka > J > Jak Vysvětlit Pojem Internet?

Jak vysvětlit pojem Internet?

Pojem Internet (složenina předpony inter vyjadřující vztah mezi, a anglického net označujícího síť) se v tomto případě vysvětluje jako celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, které propojují takzvané síťové uzly. Uzlem pak může být počítač nebo zařízení se speciální síťovou funkcí, například router.

Přečtěte si více

Podle toho, jak internet funguje?

Internet je celosvětový systém propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným cílem všech lidí využívajících internet je bezproblémová komunikace (výměna dat). Lidé se také ptají, kdy byl vymyšlen internet? Jejím tvůrcem je Tim Berners-Lee. Ten v letech 1989–1991 – v rámci svého působení v Evropské organizaci pro jaderný výzkum CERN – vytvořil hypertextovou síť, která pomocí odkazů umožňovala propojit informace uložené na různých počítačích či v různých souborech. Součástí byl i první prohlížeč.

Podle toho, co nám poskytuje internet?

Mezi základní služby Internetu patří:

  • WWW – systém webových stránek zobrazovaných pomocí webového prohlížeče.
  • E-mail – elektronická pošta.
  • Instant messaging – online (přímá, živá) komunikace mezi uživateli.
  • VoIP – telefonování pomocí Internetu.
  • FTP – přenos souborů
Co je to ARPANET? Advanced Research Projects Agency NETwork (ARPANET) byla počítačová síť spuštěná 29. října 1969, která byla zárodkem toho, co dnes chápeme jako Internet. Odpojena byla v roce 1990.

Jak vzniklo slovo Internet?

Dějiny internetu jsou spojeny se vznikem počítačů (po roce 1945) a následně počítačových sítí, které jim umožnily vzájemně komunikovat. Přímým impulzem byla studená válka (od roku 1947 mezi USA a SSSR), kde protivníkům hrozilo masívní ničení komunikační infrastruktury jadernými zbraněmi. Jak funguje Wi-Fi a Internet? Typická infrastrukturní bezdrátová síť obsahuje jeden nebo více přístupových bodů (AP – Access Point), které vysílají své SSID. Klient si podle názvů sítí vybere, ke které se připojí. Několik přístupových bodů může mít stejný SSID identifikátor a je plně záležitostí klienta, ke kterému se připojí.

Může se také zeptat, jak velký je internet?

Známe ovšem odhad. V roce 2005 přišel Eric Schmidt (bývalý výkonný ředitel Google) s odhadem, že celý internet obsahuje 5 milionů terabytů dat. To je 5 exabytů, nebo 5 miliard gigabytů. Toto číslo se každých pět let má zdvojnásobit. Jak funguje Internet NEZkreslená věda v YouTube? JAK FUNGUJE INTERNET – NEZkreslená věda V - YouTube.

Kdy byl Internet zpřístupněn veřejnosti?

6. srpna 1991 byl první web na světě zpřístupněn veřejnosti přes „celosvětovou“ síť.

By Helenka Herson

Kdy byl Internet v ČR? :: Co je to softwarem?
Užitečné odkazy