Domovská stránka > C > Co Znamená Foucaultův Pojem Diskurs?

Co znamená Foucaultův pojem diskurs?

Diskurz v moderní filosofii

Při soustavném studiu starých textů si francouzský filosof Michel Foucault všiml, jak se liší jejich jazyk a jak se tento jazykový rozdíl projevuje i v tom, o čem se v různých dobách hovoří a o čem se nehovoří, případně co se o věcech dá a nedá říci.

Přečtěte si více

Co znamená slovo racionálně?

Racionalita (z lat. ratio, rozum a rationalis, rozumný) je rozumnost či rozumovost, schopnost myslet, rozhodovat se a jednat na základě rozvahy, případně rozumných účelů a cílů, které lze obhájit důvody. Pokud jde o to, co je to diskurz? diskurs – (z lat. discurrere = rozbíhat se, promlouvati, mluvit) – promluva, projev, řeč, rozprava.

Co je to relevantní?

znamená významnost či důležitost, obvykle ve vztahu k nějakému cíli nebo záměru. Informace, okolnost nebo prostředek je vzhledem k danému cíli relevantní, pokud významně zvyšuje nebo snižuje pravděpodobnost jeho dosažení. V opačném případě je vůči tomuto cíli irelevantní. Co znamená empatický? Empatie neboli vcítění je definováno jako „schopnost vstoupit do situace a emoční polohy jiného člověka a tímto způsobem jej chápat citově i kognitivně“. Definice empatie zahrnují širokou škálu emočních stavů. Jedná se o emocionální ztotožnění s viděním, slyšením i chápáním jednání jiných osob.

Může se také zeptat, co je to aparat?

(slang.: apec) přístroj/ aparatura [fotoaparát, zvuk. zaříz. aj.] Podle toho, co znamená senzorický? To znamená, že přijímáme a zpracováváme informace a přiměřeně na ně reagujeme. Registrujeme, orientujeme se, interpretujeme a reagujeme způsobem, který je dané situaci přiměřený. Regulační schopnost mozku nebo modulace smyslových zpráv podporuje tento výkon pomocí integrace informací.

Co znamená nejrelevantnější?

Pokud se vám nad komentáři u příspěvku zobrazí označení Nejrelevantnější, znamená to, že zobrazené komentáře jsou seřazeny a že se vám budou spíš zobrazovat kvalitnější komentáře, které jsou pro vás relevantní. Co to je relativní? Pokud něco označíme relativním, znamená to, že jde o něco, co je posuzováno ne samo o sobě, ale ve vztahu k něčemu jinému. V návaznosti to také může označovat něco, co má specifickou charakteristiku pouze ve srovnání s něčím dalším.

Co to je subjektivní?

Subjektivní = osobní, nevěcný, předpojatý, jednostranný, realita popisovaná z vnitřního pohledu.

By Myrtice

Jak poznat empatii? :: Kam patří číslo 0?
Užitečné odkazy