Domovská stránka > J > Jak Zastavit Tisk?

Jak zastavit tisk?

Zrušení tisku z Windows

  1. Na hlavním Windows v pravém dolním rohu obrazovky klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Tiskárna.
  2. Vyberte Otevřít všechny aktivní tiskárny.
  3. V dialogovém okně Aktivní tiskárny vyberte požadovanou tiskárnu.
  4. V dialogovém okně tiskárny vyberte tiskovou úlohu, kterou chcete zrušit.

Přečtěte si více

Jak zastavit tiskovou frontu?

Poklepejte na ikonu tiskárny na hlavním panelu systému Windows. Objeví se okno ukazující všechny tiskové úlohy aktuálně čekající ve frontě na tisk. Zkontrolujte aktuální stav úlohy, kterou chcete zrušit. Vyberte jméno úlohy, kterou chcete zrušit. Jak zrušit příkaz k tisku? Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Settings (Nastavení) a potom klepněte na ikonu Printers (Tiskárny). Klepněte pravým tlačítkem na tiskárnu a vyberte příkaz Open (Otevřít). Klepněte pravým tlačítkem na úlohu, kterou chcete zrušit, a potom vyberte příkaz Cancel (Storno).

Můžete se také zeptat, jak otevřít tiskovou frontu?

Nová aplikace Windows 10 Settings má správné možnosti pro vymazání seznamu tiskových úloh.

  1. Stisknutím klávesové zkratky otevřete aplikaci Nastavení Vyhrát + Já .
  2. V aplikaci Nastavení přejděte na „Zařízení -> Tiskárny a skenery“.
  3. Na pravém panelu klikněte na tiskové zařízení a poté na tlačítko „Otevřít frontu“.
Jak odstranit tiskovou úlohu? Pravým tlačítkem klikněte na nejstarší tiskovou úlohu a v místní nabídce vyberte možnost „Restartovat“. Pokud se vaše tiskárna roztočí a začne tisknout po restartování dokumentu, můžete vyrazit. V opačném případě budete muset dokument zrušit. Znovu klepněte pravým tlačítkem na dokument a vyberte příkaz „Zrušit“.

Jak zrušit pozastavenou tiskárnu?

Pokud je stav tiskárny Pozastaveno

Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu zařízení Brother > Zobrazit aktuální tiskové úlohy > Tiskárna > Pozastavit tisk (odebere zaškrtnutí).
Co je tisková fronta? Tisková fronta je typicky adresář, který je pro tiskárnu vyhrazen. Tiskové úlohy jsou proto do fronty umisťovány v podobě souborů.

Co dělat když je tiskárna pozastavena?

Otevřete přehled Činnosti a začněte psát Tiskárny. Kliknutím na Tiskárny otevřete příslušný panel. Klikněte na tlačítko Zobrazit úlohy na pravé straně v dialogovém okně Tiskárny a pak podle potřeby tiskovou úlohu pozastavte nebo nechte pokračovat. Proč je moje tiskárna pozastavena? Ověřte, jestli tiskárna není v režimu „Používat tiskárnu offline”. Vyberte Spustit > Nastavení > zařízení > tiskárny & skenery. Pak vyberte tiskárnu > Otevřít frontu. V nabídce Tiskárna zkontrolujte, že možnost Používat tiskárnu offline není zaškrtnutá.

Může se také zeptat, co znamená když je tiskárna pozastavena?

Tiskárna může být pozastavena kvůli problému s tiskem, ztrátě připojení nebo zásahu jiného uživatele. Pokud na ní tisknete, zobrazí se dotaz, zda se má pokračovat v tisku nebo zda má být tisková úloha zařazena do fronty a vytištěna později.

By Gillett

Co dělat když je tiskárna nečinná? :: Jak prenest Vše že stareho iPhonu do noveho?
Užitečné odkazy