Domů : Technické termíny : Definice výtisku

Hard Copy

Tištěná kopie je tištěný dokument. Může to být textový soubor, fotografie, kresba nebo jakýkoli jiný typ tisknutelného souboru. Například namísto zaslání obchodní poznámky e-mailem může být zasláno jako tištěná kopie nebo jako skutečný fyzický papír obsahující poznámku.

Když je dokument vytvořen v počítači, je obvykle uložen jako soubor na počítači pevný disk. Toto se někdy označuje jako a měkká kopie. I když lze soubor snadno otevřít a upravit v počítači, lze jej také snadno odstranit. Proto se někdy vytiskne tištěná kopie, aby se vytvořila fyzická záloha dokumentu.

TechLib - počítačový slovník Tech Lib

Tato stránka obsahuje technickou definici výtisku. Vysvětluje ve výpočetní terminologii, co znamená Hard Copy, a je jedním z mnoha technických termínů ve slovníku TechLib.

Všechny definice na webu TechLib jsou napsány tak, aby byly technicky přesné, ale také snadno srozumitelné. Pokud shledáte tuto definici tištěné kopie užitečnou, můžete ji odkázat pomocí výše uvedených citačních odkazů.