Domovská stránka > J > Jak Se Od Sebe Liší Skupenství?

Jak se od sebe liší skupenství?

Kapaliny – snadno mění svůj tvar, jsou téměř nestlačitelné, snad se dají dělit, mají hladinu vždy vodorovně, jsou tekuté. Plyny – dají se snadno stlačit, vždy vyplní celou nádobu, dají se snadno dělit, jsou tekuté. Uspořádání částic podle skupenství: Pevné látky Částice mají pevná místa a nemohou se od sebe vzdálit.

Přečtěte si více

Podle toho, co je těleso a co je látka?

Tělesa se skládají z látek, z látek se skládají ale i věci, které nejsou těleso (např. kouř z komína) • Některé látky jsou směsí jednodušších látek (např. dřevo, žula) • Příklady látek – železo, sklo, cukr, umělá hmota, dřevo, voda, vzduch. Těleso může být složeno z jedné látky nebo z většího množství látek. Co je plynné těleso? Plynná tělesa – vzduch v míči, v pneumatice, v potrubí, v nafukovací matraci, lehátku, gumovém člunu, v místnosti, oxid uhličitý v sifonové bombičce, vodík nebo hélium v pouťovém balónku.

A další otázka, kde vznika plyn?

Zemní plyn vzniká v přírodě třemi způsoby: biogenicky bakteriálním rozkladem organické hmoty, termogenicky společně s ropou nebo anorganickou cestou během tuhnutí magmatu. Anorganicky vzniklé uhlovodíky byly popsány z oceánských hřbetů v Tichém a Atlantském oceánu. Co vime o plynech? Plynné těleso nemá vlastní tvar ani stálý objem. Mezi molekulami plynu nepůsobí vzájemně přitažlivé ani odpudivé síly. Plyny jsou snadno stlačitelné, protože jejich částice jsou od sebe více vzdáleny než v kapalinách. Přitom na sebe působí jen velice slabými přitažlivými silami.

Co všechno je na plyn?

Ze skupiny vyšších uhlovodíků obsahuje zemní plyn především nasycené uhlovodíky, které jsou za normálních podmínek plynné, a to etan, propan a butan. V některých ložiscích obsahuje zemní plyn také uhlovodíky, které jsou za normálních podmínek kapalné (od pentanu výše). Ty se při úpravě oddělují jako plynový kondenzát. Co patří do tekutin? Tekutina je společný název pro kapaliny a plyny (patrně i pro plazma a kvark gluonové plazma), jejichž významnou společnou vlastností je tekutost, neboli neschopnost udržet svůj stálý tvar díky snadnému vzájemnému pohybu částic.

Které látky jsou rozpínavé?

Plynné látky (plyny, páry):

– Jsou rozpínavé: vyplňují celý prostor, ve kterém se nacházejí. Otevřete-li v místnosti voňavku, brzy ji ucítíme v celé místnosti. Voňavka se rychle vypařuje a je- jí páry se rozšíří do celého prostoru, rozpínají se. – Jsou stlačitelné a pružné.
Jaké látky jsou Nestlačitelné? Pevná tělesa mají stálý objem při stálé teplotě, stálý tvar, některá jsou z látek pružných (ocel, plast), tvárných (hlína, plastelína) nebo křehkých (sklo, křída). Kapaliny mají tvar podle nádoby, v klidu vodorovnou hladinu, stálý objem při stálé teplotě, považujeme je za nestlačitelné, jsou tekuté.

Jaké jsou látky?

Rozdělují se na plyny, které jsou rozpínavé (vyplní libovolný prázdný objem) a dobře stlačitelné, a kapaliny, které při konstantním tlaku zachovávají svůj objem jsou stlačitelné jen velmi omezeně. Pevné látky pak zachovávají nejem objem, ale i svůj tvar.

By Jegger Sticklin

V jakém jazyce se programuje? :: Co jsou to tělesa?
Užitečné odkazy