Domovská stránka > J > Jak Spolu Souvisí Frekvence A Vlnová Délka?

Jak spolu souvisí frekvence a vlnová délka?

Frekvence (f) udává, kolik signálů protéká definovaným bodem za každou sekundu a vlnová délka je vzdálenost mezi dvěma hřebeny nebo žlaby ve vlně. Rychlost světla lze vypočítat vynásobením frekvence a vlnové délky. Pokud tedy známe hodnotu frekvence, vlnová délka může spočítat zbývající hodnotu.

Přečtěte si více

Jak určit vlnovou délku?

Jeden kmit trvá každému oscilátoru půl sekundy. Zbývá určit vlnovou délku, použijeme třeba vztah (8) λ = vf T: λ = 3·0,5 m ⇒ λ = 1,5 m. Jedna sinusová vlna je dlouhá 1,5 m. V rovnici vlny jsou ukryty všechny informace o daném vlnění. Podle toho, jaký je vztah mezi vlnovou délkou a kmitočtem? Vlnová délka je vzdálenost, kterou urazí vlna za dobu jednoho kmitu (jedné periody). Je to vzdálenost dvou sousedních bodů, které kmitají ve stejné fázi. Vlnová délka vynásobená kmitočtem dává rychlost vlnění.

Také, jakou vlnovou délku má vlna o frekvenci 3 mhz?

Název pásmaZkratkaFrekvence Vlnová délka
Vysoká frekvenceHF3–30 MHz 100 m – 10 m
Velmi vysoká frekvenceVHF30–300 MHz 10 m – 1 m
Ultra vysoká frekvenceUHF300–3000 MHz 1 m – 100 mm
Super vysoká frekvenceSHF3–30 GHz 100 mm – 10 mm
Jak závisí vlnová délka na frekvenci? Udává nejmenší vzdálenost dvou korespondujících bodů na šířící se vlně, např. dvou maxim nebo dvou minim. S frekvencí vlnění f a rychlostí vlnění c je vlnová délka svázána následujícím vztahem: λ = c f.

Jaký vztah je mezi frekvenci a vlnovou délkou elektromagnetické vlny?

Platí, že záření s vyšší vlnovou délkou má nižší frekvenci a naopak záření s nízkou hodnotou vlnové délky má vysokou hodnotu frekvence. Na čem závisí vlnová délka? Poněvadž rychlost světla v látkách se mění, mění se i jeho vlnová délka λ = c/f, kde f je frekvence světelného vlnění. Jestliže tedy světlo přechází např. ze vzduchu do skla, má ve skle kratší vlnovou délku. Avšak frekvence světla se přitom nemění.

Čím kratší je vlnová délka tím?

Vlnová délka je nepřímo úměrná frekvenci, takže čím větší vlnová délka, tím menší je to nejmenší kvantum, které se může předávat. Jakou vlnovou delku má světlo? Viditelné světlo, jinak také označované pouze jako světlo, je elektromagnetické záření o frekvenci 3,9 x 1014 Hz do 7,9 x 1014 Hz, což ve vakuu odpovídá vlnovým délkám v rozmezí 380–740 nm.

Jak se značí vlnová délka?

jednotkou je metr. Při vlnění se nepřenáší žádná látka. v = λ . f kde λ je vlnová délka (m), f je frekvence (Hz), v je rychlost (m/s).

By Meraree

Co s detmi kdyz prší? :: Jak řešíme bezpečnost na Internetu?
Užitečné odkazy