Domovská stránka > m > Čím Je Vlnová Délka Větší Tím Je Frekvence?

Čím je vlnová délka větší tím je frekvence?

Vlnová délka je nepřímo úměrná frekvenci, takže čím větší vlnová délka, tím menší je to nejmenší kvantum, které se může předávat.

Přečtěte si více

Jak označujeme vlnovou délku?

Značení

  • Značka: λ (Lambda)
  • Základní jednotka: metr, zkratka m.
  • Další jednotky: viz délka.
Na čem závisí vlnová délka? Poněvadž rychlost světla v látkách se mění, mění se i jeho vlnová délka λ = c/f, kde f je frekvence světelného vlnění. Jestliže tedy světlo přechází např. ze vzduchu do skla, má ve skle kratší vlnovou délku. Avšak frekvence světla se přitom nemění.

Jak závisí vlnová délka na frekvenci?

Udává nejmenší vzdálenost dvou korespondujících bodů na šířící se vlně, např. dvou maxim nebo dvou minim. S frekvencí vlnění f a rychlostí vlnění c je vlnová délka svázána následujícím vztahem: λ = c f. Jaký vztah je mezi frekvenci a vlnovou délkou elektromagnetické vlny? Platí, že záření s vyšší vlnovou délkou má nižší frekvenci a naopak záření s nízkou hodnotou vlnové délky má vysokou hodnotu frekvence.

Co má největší vlnovou délku?

Barevné spektrum

Nejkratší vlnovou délku, ale nejvyšší frekvenci, má fialová (380 až 430 nm), s nárůstem vlnové délky a poklesem frekvence následují modrá (430 až 500 nm), azurová (500 až 520 nm), zelená (520 až 565 nm), žlutá (565 až 590 nm), oranžová (590 až 625 nm) a červená (625 až 740 nm).
Co je to frekvence vlnění? Frekvence je parametr kmitání či vlnění, který charakterizuje jeho časovou periodicitu. Číselně je roven počtu period, které proběhnou za jednotku času. Jednotka frekvence je Hertz (Hz), fyzikální rozměr je s-1.

Tak jakou vlnovou délku má vlna o frekvenci 3 mhz?

Název pásmaZkratkaFrekvence Vlnová délka
Vysoká frekvenceHF3–30 MHz 100 m – 10 m
Velmi vysoká frekvenceVHF30–300 MHz 10 m – 1 m
Ultra vysoká frekvenceUHF300–3000 MHz 1 m – 100 mm
Super vysoká frekvenceSHF3–30 GHz 100 mm – 10 mm
Jak změřit vlnovou délku? Pro měření veličin jako absorbance a transmitance, ale někdy např. i turbidance, se používají fotometry a spektrofotometry. Zařízení, která měří při jedné nebo jen několika přesně definovaných vlnových délkách monochromatického světla, označujeme jako fotometry.

Když to vezmeme v úvahu, jak vypočítat lambdu?

Praktický výpočet

Proto se používá zjednodušený vzorec: λ = 300 / f. frekvence v [GHz] a vlnová délka vychází v milimetrech [mm].

By Jeraldine Appiah

Jakou rychlosti se šíří elektromagnetické vlnění? :: Jaká je základní jednotka rychlosti?
Užitečné odkazy