Domovská stránka > J > Jaká Je Vlnová Délka?

Jaká je vlnová délka?

Vlnová délka je parametr vlnění, který charakterizuje jeho prostorovou periodicitu. Udává nejmenší vzdálenost dvou korespondujících bodů na šířící se vlně, např. dvou maxim nebo dvou minim.

Přečtěte si více

Co značí vlnová délka?

Vlnová délka (někdy též délka vlny) označuje vzdálenost dvou nejbližších bodů postupného periodického vlnění, které kmitají ve fázi. Jak zjistit vlnovou delku? Vlnová délka

Výpočet

  1. λ = vlnová délka.
  2. c = rychlost světla.
  3. f = frekvence.

V jakých jednotkách měříme vlnovou délku?

Jedna ze základních charakteristik vlnění

Vlnová délka vyjadřuje vzdálenost mezi dvěma po sobě jdoucími amplitudami (maximy nebo minimy) vlnění. Obecněji lze říci, že je to vzdálenost dvou sousedních bodů ve stejné fázi. Vlnová délka se vyjadřuje v jednotkách délky, tedy v metrech.
Co je to vlnění? Jako vlnění se označuje šíření určitého rozruchu, zpravidla kmitů, prostorem.

Čím kratší je vlnová délka tím?

Vlnová délka je nepřímo úměrná frekvenci, takže čím větší vlnová délka, tím menší je to nejmenší kvantum, které se může předávat. Na čem závisí vlnová délka? Poněvadž rychlost světla v látkách se mění, mění se i jeho vlnová délka λ = c/f, kde f je frekvence světelného vlnění. Jestliže tedy světlo přechází např. ze vzduchu do skla, má ve skle kratší vlnovou délku. Avšak frekvence světla se přitom nemění.

Co má nejdelsi vlnovou delku?

Barevné spektrum

Nejkratší vlnovou délku, ale nejvyšší frekvenci, má fialová (380 až 430 nm), s nárůstem vlnové délky a poklesem frekvence následují modrá (430 až 500 nm), azurová (500 až 520 nm), zelená (520 až 565 nm), žlutá (565 až 590 nm), oranžová (590 až 625 nm) a červená (625 až 740 nm).
Jaké vlnové délky má viditelné světlo? Viditelné záření, neboli světlo, je viditelná část elektromagnetického záření. Jeho frekvence se pohybuje v rozmezí od 3,9 x 1014 Hz do 7,9 x 1014 Hz. Vlnové délky odpovídají intervalu 390 nm - 760 nm.

Podle toho, jak vypočítat lambdu?

Praktický výpočet

Proto se používá zjednodušený vzorec: λ = 300 / f. frekvence v [GHz] a vlnová délka vychází v milimetrech [mm].

By Lion Frankenberry

Jak se počítá kmitočet? :: Co je to Vector?
Užitečné odkazy