Domovská stránka > J > Jak Restartovat Iphone Se 2020?

Jak restartovat iPhone se 2020?

Jak iPhone SE (2020) restartovat

 1. Stiskněte, a poté pusťte tlačítko pro zvýšení hlasitosti.
 2. Poté stiskněte a pusťte tlačítko pro snížení hlasitosti.
 3. Nakonec stačí, abyste podrželi boční zapínací/vypínací tlačítko, dokud nedojde k restartování zařízení.

Přečtěte si více

Jak restartovat iPhone přes iTunes?

Obnovení nastavení iPhonu, iPadu nebo iPodu touch v iTunes na PC

 1. Připojte zařízení k počítači.
 2. V aplikaci iTunes na PC klikněte na tlačítko Zařízení poblíž levého horního rohu okna iTunes.
 3. Klikněte na volbu Souhrn.
 4. Klikněte na Obnovit a dále postupujte podle pokynů na obrazovce.
Co delat kdyz nefunguje obrazovka? Pokud nereaguje displej na dotyk, zkuste tvrdý restart

tvrdým restartem, kdy podržíme buď samotné tlačítko “power” nebo kombinaci tlačítka pro snížení hlasitosti (u některých pro zvýšení hlasitosti) a zapnutí/vypnutí po dobu asi 10 sekund. Všechny operace budou ihned ukončeny a dojde k restartování systému.

Co delat kdyz mi nejde obrazovka?

Pomocí následujících kroků vyřešíte problémy se zobrazením, obrazovkou nebo monitorem.

 1. Zkontrolujte napájení
 2. Zkontrolujte obrazovku s logem nebo BIOS.
 3. Zkontrolujte kabely.
 4. Zkontrolujte nastavení displeje.
 5. Aktualizujte nebo Vraťte ovladače zpět.
 6. Vyzkoušejte různé aplikace.
 7. Získejte podporu nebo pomoc se zárukou.
Jak zmensit displej iPhone? Použití funkce Zvětšení
 1. Úprava zvětšení: Poklepejte na displej třemi prsty (po druhém klepnutí je nezvedejte) a potom táhněte nahoru nebo dolů.
 2. Posunutí okna zvětšení: (v okně) Přetáhněte úchyt u dolního okraje okna zvětšení.
 3. Posunutí na jinou část obrazovky: (celá obrazovka) Táhněte přes displej třemi prsty.

Lidé se také ptají, jak vypnout iphone se?

3.Vypněte telefon:

 1. Stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/Vypnout.
 2. Telefon vypnete posunutím ikony Vypnout doprava.
Jak restartovat televizi Sencor? Stiskněte a přidržte tlačítko napájení na dálkovém ovládání přibližně na 5 sekund, dokud se nezobrazí zpráva „Vypnutí“. Televizor se vypne a poté se přibližně za jednu minutu automaticky znovu zapne. Odpojte napájecí kabel.

Jak restartovat telefon Realme?

Jak restartovat telefon

Současně stiskněte a podržte tlačítko napájení a tlačítko zvýšení hlasitosti, dokud se nezobrazí spouštěcí animace realme pro restartování telefonu.
Když to vezmeme v úvahu, jak restartovat zaseklý telefon? „Násilný“ restart: Stačí dlouze držet (více než 10 sekund) zapínací tlačítko, čímž dojde k restartu telefonu. Další varianta: Stačí dlouze držet tlačítko napájení + tlačítko hlasitosti dolů nebo nahoru.

Jak dát iPhone do puvodniho nastaveni?

Jak resetovat tovární nastavení iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Klepněte na Nastavení > Obecné > Přenést nebo resetovat [Zařízení] Potom klepněte na Smazat data a nastavení.
 2. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte svůj kód nebo heslo k Apple ID. Pak potvrďte, že chcete zařízení smazat.
 3. Počkejte, než se zařízení smaže.

By Dove

Jak restartovat? :: Co delat kdyz iPhone nejde vypnout?
Užitečné odkazy