Domovská stránka > C > Co Znamená Výraz Ad Hoc?

Co znamená výraz ad hoc?

Ad hoc [ad hok] (někdy psáno ad-hoc) je latinský obrat, znamenající doslova „k tomuto“, překládaný jako „za určitým účelem“ nebo „pro tento jednotlivý (konkrétní) případ“.

Přečtěte si více

Jak číst ad hoc?

Vždy tedy pouze ad hoc, přičemž výslovnost je samozřejmě [ad hok]. Co umožňuje topologie ad hoc? Bezdrátová ad hoc síť (WANET) je decentralizovaný typ bezdrátové sítě. Takové síti se říká ad hoc, protože nezávisí na předem existující infrastruktuře, jako jsou routery v kabelových sítích nebo přístupové body v bezdrátových sítích.

Co to je ex ante?

Ex ante je: Znamená „předem“. Vyjadřuje zamýšlenou, z hlediska ekonomického subjektu žádoucí nebo jím plánovanou úroveň. Podle toho, co je to ex post? Ex post je: Znamená „dodatečně“. Vyjadřuje realizovanou, skutečně dosaženou úroveň.

Co je dotace ex ante?

Platbou ex ante se rozumí postup, kdy příjemce obdrží platbu předem (zpravidla po uzavření právního aktu o poskytnutí / převodu podpory), než doloží jakýkoliv výstup / aktivitu projektu. Takto poskytnutou zálohovou platbu následně příjemce vyúčtuje. Co znamená prolongace? Jedná se o prodloužení platnosti, či lhůty. Také tak označujeme odložení právního závazku.

A další otázka, co je to ad absurdum?

Důkaz sporem (reductio ad absurdum) je typ logického důkazu, ve kterém se prokáže, že předpoklad vede k nesmyslnému výsledku (ke sporu), což znamená, že předpoklad je nepravdivý, a tedy platí jeho negace. Co to je Vivat? vivat [viva]

vivat!, sláva!, hurá!

Co znamená automatická prolongace?

Jedná se o automatické prodloužení pojistné smlouvy na další pojistný rok, ke kterému dochází po ukončení předešlého pojistného období, pokud je toto ujednáno v pojistné smlouvě a některá ze smluvních stran písemně neoznámí druhé smluvní straně, že na dalším trvání smlouvy nemá zájem.

By Kreegar

Co je to Prolongační ceník? :: Jak vyhledat podle fotky Iphone?
Užitečné odkazy