Domovská stránka > C > Co Znamená Zkratka Yh?

Co znamená zkratka Yh?

‚YH' je krátká zkratka, která nahrazuje slovo ‚yeah' pouze dvěma abecedami, tedy ‚YH'. Používá se v textových zprávách, osobních zprávách a na sociálních sítích.

Přečtěte si více

Co znamená zkratka THB?

THB, thajský baht - převod měn na CZK, českou korunu. Co znamená zkratka SB? Sbírka zákonů (ve zkratce Sb.) je označení českého promulgačního listu, ve kterém se vyhlašují především české právní předpisy.

Co znamená zkratka MK ČR?

Zkratky MK ČR, nebo jen MK se s obrazovým znakem nikdy neužívají. Ministerstvo kultury je plný název této instituce. Při všech oficiálních prezentacích se toto označení užívá jako protokolární označení. Může se také zeptat, co znamená zkratka shh? SSH (zkratka pro Secure Shell) - označuje zabezpečený protokol, kterým se obvykle připojujeme k serverům. Využití může být samozřejmě i jiné. Přes SSH můžeme spouštět příkazy, nahrávat soubory, restartovat server nebo například instalovat aktualizace.

Lidé se také ptají, co znamená sb v zákoně?

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv (dále jen „Sbírka zákonů“) je oficiální úředním listem, ve kterém se vyhlašuje závazné znění právního předpisu, mezinárodní smlouvy či jiného aktu, o kterém tak stanoví zákon. Sbírka zákonů je upravena zákonem č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv. Pokud jde o to, co je sbirka? Veřejná sbírka je sbírka pořádaná k získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých prostředků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, pro rozvoj vzdělání, nebo k zajištění ochrany kulturních památek, tradic a životního prostředí.

Tak kde najdu vyhlášky?

Všechny nově přijaté obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí a krajů najdete od ledna na internetové adrese https://sbirkapp.gov.cz/. Informační systém Ministerstva vnitra umožňuje hledat právní předpisy dle obcí a témat i zaslat upozornění hned, jakmile vybraná obec vyhlásí nový právní předpis. Jak číst v zákonech? Citace právních předpisů

  1. Předpis. např: zákon č. 40/1964 Sb.
  2. Paragraf, Článek. např: § 100 zákona č. 40/1964 Sb.
  3. Odstavec, Odrážka, Věta.

Podle toho, co se vyhlašuje ve sbírce zákonů?

(1) Sbírka zákonů a mezinárodních smluv je úředním listem, ve kterém se vyhlašuje závazné znění právního předpisu, mezinárodní smlouvy nebo jiného aktu stanoveného tímto nebo jiným zákonem. (2) Sbírka zákonů a mezinárodních smluv se vede v elektronické podobě a v listinné podobě.

By Aretta Minich

Jak zadat Product Key Office? :: Jak odstranit web Companion?
Užitečné odkazy