Domovská stránka > C > Co Znamená Zkratka Th?

Co znamená zkratka TH?

Součet, TH je zkratka nebo zkratka slova, která je definována v jednoduchém jazyce. Na této stránce je znázorněn způsob použití TH ve fórech pro zasílání zpráv a konverzaci, kromě softwaru pro sociální sítě, například VK, Instagram, WhatsApp a Snapchat.

Přečtěte si více

Lidé se také ptají, co je to ej kej ej?

Ahoj, [ej] je anglická výslovnost písmene A, [kej] je anglická výslovnost písmene K. Takže [ej kej ej] je AKA... a to už jde hodit do vyhledávače, který ti najde, že to je zkratka z „also known as“, tedy česky „známý též jako“. Co znamená Sb v zákoně? Sbírka zákonů a mezinárodních smluv (dále jen „Sbírka zákonů“) je oficiální úředním listem, ve kterém se vyhlašuje závazné znění právního předpisu, mezinárodní smlouvy či jiného aktu, o kterém tak stanoví zákon. Sbírka zákonů je upravena zákonem č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv.

Co je sbirka?

Veřejná sbírka je sbírka pořádaná k získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých prostředků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, pro rozvoj vzdělání, nebo k zajištění ochrany kulturních památek, tradic a životního prostředí. Kde najdu vyhlášky? Všechny nově přijaté obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí a krajů najdete od ledna na internetové adrese https://sbirkapp.gov.cz/. Informační systém Ministerstva vnitra umožňuje hledat právní předpisy dle obcí a témat i zaslat upozornění hned, jakmile vybraná obec vyhlásí nový právní předpis.

Tak který prvek je nutnou součástí e mailové adresy?

K tomu slouží e-mailová adresa, která se skládá ze tří klíčových prvků: - místní části adresy, - znaku @ (zavináč), - internetové domény patřící danému poštovnímu serveru. Jak se označuje emailová schránka? E-mailová adresa identifikuje elektronickou poštovní schránku uživatele e-mailu. E-mailová poštovní schránka je fyzicky umístěna na nějakém internetovém serveru. Populární jsou zejména servery, které nabízejí e-mailovou schránku zdarma a s webovým rozhraním (v českých podmínkách např. Centrum.cz, Gmail, Seznam.cz).

Můžete se také zeptat, co je to outlook?

Microsoft Outlook (též Outlook či Microsoft Office Outlook) je e-mailový a groupwarový klient od společnosti Microsoft, který je standardně součástí Microsoft Office. Obsahuje klienta elektronické pošty, vedení kontaktů, organizaci času, úkolů, poznámek a deník. Proč používat skrytou kopii? Existuje ještě volba SKRYTÁ KOPIE. Slouží k tomu, aby e-mail dostal někdo další, o němž příjemci e-mailu nebudou vědět. Nezobrazí se jim mezi příjemce (ani v KOMU ani v KOPII).

Jak používat skrytou kopii?

Pokud se zpráva, kterou píšete, otevře v novém okně, vyberte Možnosti > Skrytá. Pokud se zpráva, kterou píšete, otevře v podokně čtení, vyberte možnost Skrytá na pásu karet. Přidejte do pole Skrytá příjemce, potom vytvořte zprávu a až budete hotoví, vyberte Poslat.

By Baelbeer

Jaký Chromebook? :: Co znamená CC v mailu?
Užitečné odkazy