Domovská stránka > C > Co Znamená Zkratka Cd?

Co znamená zkratka CD?

Informace o zkratce 'CD'

Překlad: Kompaktní Disk, Popis: Dnes jedno z nejrozšířenějších médií. Optický disk schopný digitální reprodukce zvuku nebo dat.

Přečtěte si více

Co znamená na SPZ CD?

K diplomatickému sboru, francouzsky corps diplomatique (zkratka CD, používaná vedle SPZ na autech diplomatů), patří v té které zemi akreditovaný diplomatický personál. Mluvčím diplomatického sboru je tzv. doyen. Co znamená cislo CD? Překládám 'Detail pobytového štítku'.

Co to znamená DVD?

Řada z vás již určitě o DVD slyšela (zkratka digital video disc - disk digitálního videa nebo digital versatile disc - disk všestranného použití). Jde o disk napohled podobný CD, ale při bližším prozkoumání zjistíte, že jde o mnohem větší kapacitu. Ta je totiž výrazně větší a to 4,7 až 17 GB. Co děláš zkratka? Informace o zkratce 'WYD'

Popis: Co děláš? Co "právě teď" děláš?

Co to je zkratka CHKO?

Chráněná krajinná oblast (CHKO) je v systému ochrany přírody České republiky a dříve Československa od poloviny 50. let 20. století od vyhlášení prvních zákonů o státní ochraně přírody označení pro velkoplošné chráněné území nižšího stupně ochrany, než jaký platí pro národní parky. Co to je velvyslanec? Velvyslanec je oficiální představitel, který jako nejvýše postavený diplomat obvykle zastupuje stát v zahraničí. Jedná se o nejvyšší diplomatickou hodnost, které lze v diplomacii dosáhnout.

Také, jak získat diplomatickou imunitu?

Na to, aby diplomat i skutečně získal diplomatickou imunitu, musí být státem řádně akreditován podle pravidel Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích. Diplomatické pasy přitom v Česku automaticky získávají i poslanci parlamentu, avšak s diplomatickou imunitou by nepochodili. Co znamená Modrá SPZ? Modrá písmena na bílé značce patří k autům diplomatických a konzulárních úředníků. První je na značce trojčíslí identifikující ambasádu, pak vždy dvě písmena CD (diplomatická imunita), nebo XX (omezena diplomatická imunita), nebo XS (diplomatický personál), nebo HC (honorární konsul). Následuje pořadové dvojčíslí.

Kolik GB má CD?

Disky umožňují záznam dat s celkovou kapacitou až 25 GB u jednovrstvého disku, 50 GB u dvouvrstvého disku až po 80 GB u oboustranné dvouvrstvé varianty.

By Anceline

Kdy zacali CD? :: Jak vypnout dvoufázové ověření?
Užitečné odkazy