Domovská stránka > C > Co Znamená Zkratka Gui?

Co znamená zkratka GUI?

Grafické uživatelské rozhraní (anglicky Graphic User Interface, známe pod zkratkou GUI) je uživatelské rozhraní, které umožňuje ovládat počítač pomocí interaktivních grafických ovládacích prvků.

Přečtěte si více

Co je to programové rozhraní?

Application Programming Interface (API) je soubor procedur, funkcí, protokolů a knihoven, který je využíván programátory v rámci tvorby aplikací a softwaru. Volným překladem do češtiny se jedná o rozhraní sloužící k vývoji mobilních a webových aplikací. Také, co je ak čemu slouží uživatelské rozhraní? Uživatelské rozhraní je souhrn způsobů, jakými lidé (uživatelé) ovlivňují chování strojů, zařízení, počítačových programů či komplexních systémů.

Může se také zeptat, jak rozdělujeme rozhraní podle účelu?

Podle účelu

  1. univerzální (datové)
  2. grafické
  3. zvukové
  4. síťové
  5. napájecí
Pokud jde o to, kdo vynalezl grafické rozhraní? WIMP je v informatice zkratka označující první grafické uživatelské rozhraní založené na práci s okny, které vytvořil v roce 1980 Merzouga Wilberts.

Můžete se také zeptat, kdy vzniklo první grafické rozhraní?

ikony, menu, posuvníky, tlačítka apod., ovládá uživatel pomocí myši, klávesnice, touchpadu aj. Uživatel tak ovládá program a sděluje zařízení, co má dělat. GUI bylo zavedeno v 70. letech místo do té doby používaného příkazového řádku (první grafické rozhraní WIMP vzniklo ve firmě Xerox). Tak jaká jsou uživatelská rozhraní operačních systémů? Většina moderních počítačových systémů podporuje grafické uživatelské rozhraní (GUI – „Graphical user interface“). V některých počítačových systémech, jako například u operačního systému Mac OS, je grafické rozhraní integrováno do jádra OS.

Co je to Interface Java?

Rozhraní ( interface ) je množina metod, která může být implementována třídou. Interface pouze popisuje metody, jejich vlastní implementace však neobsahuje. V Javě na rozdíl od jiných programovacích jazyků (například C++) nemůže třída dědit od více tříd najednou (neexistuje vícenásobná dědičnost). Co je to Interface C#? Rozhraní obsahuje definice pro skupinu souvisejících funkcí, které nejsou abstraktní class nebo struct musí implementovat. Rozhraní může definovat static metody, které musí mít implementaci. Počínaje jazykem C# 8,0 může rozhraní definovat výchozí implementaci pro členy.

Co je to WebAPI?

WebAPI je dalším z nástrojů pro prodávající, pomocí kterého mohou programátoři vytvářet aplikace a nástroje zajišťující uživatelům přímý přístup ke všem servisům, které provozuje společnost AUKRO s.r.o. . Pomocí WebAPI je možné provádět veškeré operace, zejména pak: vystavovat aukce.

By Giza

Co znamená rozlišení? :: Co je to GUI?
Užitečné odkazy