Domovská stránka > C > Co Znamená Zkratka Gui?

Co znamená zkratka GUI?

Grafické uživatelské rozhraní (anglicky Graphic User Interface, známe pod zkratkou GUI) je uživatelské rozhraní, které umožňuje ovládat počítač pomocí interaktivních grafických ovládacích prvků.

Přečtěte si více

Co je to programové rozhraní?

Application Programming Interface (API) je soubor procedur, funkcí, protokolů a knihoven, který je využíván programátory v rámci tvorby aplikací a softwaru. Volným překladem do češtiny se jedná o rozhraní sloužící k vývoji mobilních a webových aplikací. Také, co je ak čemu slouží uživatelské rozhraní? Uživatelské rozhraní je souhrn způsobů, jakými lidé (uživatelé) ovlivňují chování strojů, zařízení, počítačových programů či komplexních systémů.

Může se také zeptat, jak rozdělujeme rozhraní podle účelu?

Podle účelu

  1. univerzální (datové)
  2. grafické
  3. zvukové
  4. síťové
  5. napájecí
Pokud jde o to, kdo vynalezl grafické rozhraní? WIMP je v informatice zkratka označující první grafické uživatelské rozhraní založené na práci s okny, které vytvořil v roce 1980 Merzouga Wilberts.

Můžete se také zeptat, kdy vzniklo první grafické rozhraní?

ikony, menu, posuvníky, tlačítka apod., ovládá uživatel pomocí myši, klávesnice, touchpadu aj. Uživatel tak ovládá program a sděluje zařízení, co má dělat. GUI bylo zavedeno v 70. letech místo do té doby používaného příkazového řádku (první grafické rozhraní WIMP vzniklo ve firmě Xerox). Tak jaká jsou uživatelská rozhraní operačních systémů? Uživatelské rozhraní je část operačního systému, se kterou uživatel komunikuje. Je to grafické rozhraní, které uživateli umožňuje přístup k různým vlastnostem a funkcím operačního systému. Mezi běžné prvky uživatelského rozhraní patří pracovní plocha, hlavní panel, nabídka Start a Průzkumník Windows.

Co je to Interface Java?

Rozhraní ( interface ) je množina metod, která může být implementována třídou. Interface pouze popisuje metody, jejich vlastní implementace však neobsahuje. V Javě na rozdíl od jiných programovacích jazyků (například C++) nemůže třída dědit od více tříd najednou (neexistuje vícenásobná dědičnost). Co je to Interface C#? Interface C# je klíčové slovo, které se používá k deklaraci rozhraní. Rozhraní je kolekce abstraktních metod a konstant, které specifikují smlouvu mezi třídou a jejími klienty. Třída, která implementuje rozhraní, musí poskytnout implementaci všech metod a konstant deklarovaných v rozhraní.

Co je to WebAPI?

WebAPI je platforma pro vytváření webových aplikací a webových služeb. Poskytuje sadu nástrojů a knihoven, které umožňují vytvářet webové aplikace a webové služby.

By Giza

Co znamená rozlišení? :: Co je to GUI?
Užitečné odkazy