Domovská stránka > C > Co By Měl Obsahovat Protokol O Kontrole?

Co by měl obsahovat protokol o kontrole?

Je-li obsahem protokolu kontrolní zjištění, má zde být zejména popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků a označení ustanovení právních předpisů, které byly porušeny,2) tedy popis skutkových zjištění, která vnímal pověřený kontrolní pra- covník kontrolního orgánu, a právní hodnocení těchto skutkových zjištění

Přečtěte si více

Co je to TCP a UDP?

TCP poskytuje různé funkce, jako je pořadové číslo, řízení toku, řízení chyb, potvrzovací číslo, řízení přetížení atd., Aby bylo zajištěno, že doručovaný paket nemůže ovlivnit jiné činnosti. UDP je zkratka pro protokol User Datagram. Používá se k odeslání malé zprávy z jednoho hostitele na druhého. Může se také zeptat, jaký je rozdíl mezi ipv4 a ipv6? délka adresy má 128 bitů

Pro porovnání IPv4 adresa má 32 bitů. To byl jeden z důvodů proč se nový protokol uváděl. Počet dostupných IP adres se několika set násobně zvětšil a IPv6 tak nebude mít problém pokrýt potřeby adres při současném stavu, ani při dalším rozvoji internetové infrastruktury.

Který příkaz využívá protokol ICMP?

Mnoho běžně používaných síťových diagnostických utilit je založeno na ICMP zprávách. Příkaz traceroute je implementován odesíláním UDP datagramů se speciálně nastavenou životností v TTL políčku IP hlavičky a očekáváním ICMP odezvy „Time to live exceeded in transit“ nebo „Destination unreachable“ („Cíl nedosažitelný“). Může se také zeptat, jak funguje www? WWW umožňuje přenos hypertextových souborů=webových stránek. Funguje na principu klient/server. To znamená: dokumenty jsou uloženy na serverech, ostatní počítače (třeba ten váš) posílají serverům požadavky na dokumenty=stránky, a servery jim vyžádané stránky posílají zpět.

Kdy se poprvé objevily WWW stránky?

srpen 1989) Tim Berners-Lee dnes vede World Wide Web Consortium (které sám založil), jehož členové společně s veřejností vyvíjejí webové standardy. Zároveň je v čele Nadace World Wide Web, která se snaží zpřístupnit web co nejvíce lidem po celém světě. Co znamená www1? Význam: WWW - zkratka pro World Wide Web (celosvětový web) - světová komunikační síť. Jedná se o síť vzájemně propojených hypertextových dokumentů přístupných na Internetu.

Jak vypadá paket?

Paket se skládá z řídících dat (metadat) a z uživatelských dat (užitečné zatížení, anglicky payload). Řídící data poskytují síti potřebná data k doručení paketu, například adresu zdroje a cíle, kódy pro detekci chyb – kontrolní součty a informace o pořadí. Také, co je na internetu? Pojem Internet (složenina předpony inter vyjadřující vztah mezi, a anglického net označujícího síť) se v tomto případě vysvětluje jako celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, které propojují takzvané síťové uzly. Uzlem pak může být počítač nebo zařízení se speciální síťovou funkcí, například router.

Co to jsou datové pakety?

Paket je blok dat s adresou a dalšími informacemi, na základě kterých jsou data doručena na určité místo v síti. Všechny informace (webové stránky, e-maily, soubory ke stažení) procházející přes internet jsou rozděleny do paketů. Odesílání paketů si lze představit jako stěhování kapely při turné.

By Vyner Lazarz

Co není přirozené číslo? :: Co je to internetový protokol?
Užitečné odkazy