Domovská stránka > C > Co Je To Internetový Protokol?

Co je to internetový protokol?

Internet Protocol (zkratka IP) je v informatice základním protokolem pracujícím na síťové vrstvě používaným v počítačových sítích a Internetu. Protokol IP poskytuje datagramovou službu celé rodině protokolů TCP/IP.

Přečtěte si více

Co je to protokol právo?

Protokol obsahuje označení soudu a projednávané věci, datum a čas, identifikaci přítomných účastníků, vylíčení průběhu jednání včetně dokazování, výpovědí a návrhů účastníků, výroky přijatých rozhodnutí, poučení poskytnutá účastníkům a jejich vyjádření, zda se vzdávají práva odvolání, případně i potvrzení o doručení Co je to přenosový protokol? Rodina protokolů TCP/IP (anglicky Transmission Control Protocol/Internet Protocol – „primární přenosový protokol/protokol síťové vrstvy“) obsahuje sadu protokolů pro komunikaci v počítačové síti a je hlavním protokolem celosvětové sítě Internet.

Může se také zeptat, co to je www?

World Wide Web (WWW, zkráceně web, v doslovném překladu „světově rozsáhlá pavučina“ nebo „celosvětová síť“) je označení pro systém prohlížení, ukládání a odkazování dokumentů nacházejících se v internetu. Také, co je v počítačových sitich protokol? Protokol je v informatice konvence nebo standard, podle kterého probíhá elektronická komunikace a přenos dat mezi dvěma koncovými body (realizované nejčastěji počítači). V nejjednodušší podobě protokol definuje pravidla řídící syntaxi, sémantiku a synchronizaci vzájemné komunikace.

Pokud jde o to, jak se dělá protokol?

Protokol musí být jasně, stručně a přehledně napsaný, aby se v něm mohl čtenář snadno a rychle orientovat. Odtud plyne, že jednotlivé části by se mezi sebou neměly míchat. V záznamu měření nemá co dělat diskuse výsledků či upřesňování teorie, podobně v teorii konkrétní hodnoty, při kterých se měří. Co je to TCP? Transmission Control Protocol (TCP) je přepravní protokol, který se používá nad rámec IP k zajištění spolehlivého přenosu paketů.

Můžete se také zeptat, co to je adresa?

IP adresa je unikátní číslo, které je přiděleno libovolnému zařízení komunikujícímu prostřednictvím internetového protokolu (IP). Svoji IP adresu tak mají nejen počítače, notebooky nebo tiskárny, ale také každý telefon, tablet nebo například nová pračka. Co je to zápis? zápis (1) do určitého seznamu, registru apod. položka zapsaná do seznamu, registru apod. Uchazeč musí doložit, že nemá zápis v rejstříku trestů.

Co je to protokol v trestním řízení?

(1) Protokol o hlavním líčení a o veřejném a neveřejném zasedání podpisuje předseda senátu a zapisovatel; jiné protokoly podepíše ten, kdo úkon vykonal, a osoba, které se úkon týká, popřípadě zapisovatel, tlumočník, znalec nebo jiná osoba přivzatá k úkonu.

By Merth

Co by měl obsahovat protokol o kontrole? :: Co je počítačový software?
Užitečné odkazy