Domovská stránka > C > Co Není Citlivý Údaj?

Co není citlivý údaj?

genetické údaje, biometrické údaje zpracovávané s jediným cílem identifikovat nějakého člověka, údaje související se zdravím, údaje související se sexuálním životem nebo sexuální orientací.

Přečtěte si více

Jaké citlivé údaje jsou tzv biometrické?

Biometrickým údajem jsou osobní údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, které umožňují jedinečnou identifikaci. Typickým biometrickým údajem je např. snímek obličeje, otisk prstu, ale podle poslední judikatury i podpis. Co patří do osobních údajů? Příklady osobních údajů zahrnují:

  • jméno a příjmení,
  • domácí adresa,
  • e-mailová adresa, jako je například jméno.příjmení@firma.com,
  • číslo identifikační karty,
  • lokační údaje (např.
  • adresa IP (Internetový protokol),
  • ID souboru cookie*,
  • identifikátor telefonu pro inzerenty,

Co znamená zkratka Úooú?

Obecné nařízení: Role ÚOOÚ: Úřad pro ochranu osobních údajů Co všechno jsou nacionále? Nejčastější obecné osobní údaje

různé identifikační údaje vydané státem: identifikační číslo, DIČ, číslo občanského průkazu, číslo řidičského průkazu, číslo cestovního pasu a další...

Co je to anonymizace?

Anonymizace je nevratný proces bez možnosti zpětné identifikace osoby. To znamená, že se data nedají v budoucnu dohledat. Naopak druhý pojem pseudonymizace je procesem vratným. Vaše osobní údaje jsou v tomto případě pouze nahrazeny, rozděleny. Můžete se také zeptat, co není porušení zabezpečení osobních údajů? 12 GDPR, podle kterého se porušením zabezpečení osobních údajů rozumí „porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů“.

Co to je biometrické údaje?

Biometrické údaje jsou osobní údaje technického charakteru zpracování fyzických či fyziologických znaků fyzické osoby, které umožňují jedinečnou identifikaci. Typickým biometrickým údajem je např. snímek obličeje, otisk prstu, ale podle poslední judikatury i podpis. Kdo nebo co je subjekt údajů? Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají. Subjekt údajů není právnická osoba. Údaje vztahující se k právnické osobě tak nejsou osobními údaji. Osobní údaje mohou být pouze ve vztahu k žijící fyzické osobě, jelikož Obecné nařízení vylučuje svoji působnost na údaje o zesnulých osobách.

Na co je nařízení GDPR zaměřené?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen obecné nařízení či GDPR) představuje aktualizovaný právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, který od 25. května 2018 přímo stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (subjektem údajů jsou pouze fyzické osoby).

By Myrtia

Co se považuje za zpracování osobních údajů? :: Jaké jsou barvy?
Užitečné odkazy