Domovská stránka > C > Co Je Section V Html?

Co je Section v HTML?

Tag <section> se používá zejména k označení "těla" dokumentu mezi hlavičkou a patičkou. Právě zde se nalézá samotný článek v tagu <article> nebo články, kde každý z nich by měl být ve svém vlastním tagu <article>.

Přečtěte si více

Podle toho, jak získat html kód?

V prohlížeči Firefox zase lze prohlížet html kód vybrané části stránky. Vyberu si část stránky a dám pravým tlačítkem myši příkaz Zobrazit zdrojový kód výběru. Co je v jazyku HTML B? Příklad kusu html kódu: Normální text <b>tučný text</b>, <i>kurzíva</i> a opět normální text.

Jak psát web Br?

Vložením <br> s atributem clear se dá nastavit, aby se další text zobrazil až tam, kde zobrazení řádků nebude ovlivňováno případnými obtékanými objekty. Příklad: <img align="right" alt="obrázek zarovnaný vpravo"><br clear="right">Text začíná až pod obtékaným obrázkem. Můžete se také zeptat, co je to footer? Zbytečný strukturní tag na vymezení patičky stránky. Před a za tagem se zalomí řádek. Aby dělal něco dalšího, je nutno tag footer nastylovat přes CSS.

Jak udělat patičku v HTML?

Pokud chcete patičku zúžit, pak stačí do HTML přidat třídu . containter <div></div> , do které obalíte váš text. Jak ulozit HTML? Uložení webové stránky včetně obrázků je poměrně jednoduché. Ve webovém prohlížeči stačí kliknout na Soubor, "Uložit stránku jako" a zvolit Webová stránka. Prohlížeč ji uloží jako soubor HTML a vytvoří vedle ní adresář, ve kterém budou všechny obrázky.

Jak vypada HTML?

Od toho zkratka HTML ( Hyper Text MarkUp Language = odkazovací a značkovací jazyk). Dále definujeme samotný HTML dokument. Ten je rozdělen na 2 části - hlavičku a tělo. Hlavička obsahuje informace pro prohlížeč a vyhledávače, v těle nalezneme samotný obsah webové stránky. Kde psát HTML? Pro psaní HTML dokumentů můžete použít většinu programů pro práci s textem, včetně Poznámkového bloku a Microsoft Word pro Windows, nebo TextEditu pro Mac. Otevřete si nový dokument a použijte tlačítko Soubor → Uložit jako z horního menu. Uložte dokument jako "Webová stránka", nebo změňte koncovku souboru z ".

A další otázka, co je to jazyk html?

HTML (Hyper Text Markup Language) je zkratka pro hypertextový značkovací jazyk, který se používá k vytváření obsahu webové stránky. Obsah webové stránky mohou tvořit texty, obrázky, tabulky, multimédia a další prvky. Webové stránky jsou mezi sebou vzájemně propojeny pomocí hypertextových odkazů.

By Corilla Lougee

Co je to tag? :: Kde najdu zalohu iPhonu?
Užitečné odkazy