Domovská stránka > C > Co Je To Patkové Písmo A Kdy Se Používá?

Co je to patkové písmo a kdy se používá?

Patková písma se standardně používají zejména v knižní sazbě (knihy, seminární, bakalářské, magisterské práce…). Díky patkám vedou oči lépe po řádku a jsou tak pro delší texty čitelnější. Bezpatkové – písmo, jež patky neobsahuje. Příkladem jsou například písma Arial, Tahoma a Verdana.

Přečtěte si více

Co jsou to pátky?

Patka je architektonický prvek, který tvoří spodní část sloupu, případně pilíře, pilastru, přípory ap. Další části sloupu jsou dřík (střední, nejdelší část) a hlavice. Dále patka či pata může označovat místo, kde oblouk nebo klenba dosedá na svislé zdivo. Kde se používá bezpatkové písmo? Na webu se často používá například písmo Arial, Verdana či MS Sans Serif. Čte se obtížněji než písmo patkové (což je například písmo Times New Roman nebo Courier). Hledáme freelance textaře na rozšiřování IT Slovníku! Pojem zařazen v kategorii Typografie.

Co je to řez písma?

Řez písma je kresebná varianta základního typu písma. Těchto kresebných variant se používá pro vyznačování slova nebo i delšího textu. Je to např. tučné písmo nebo kurziva. Jaký je rozdíl mezi proporcionálním a Neproporcionálním písmem? Neproporcionální písmo (anglicky monospaced font), také označované jako písmo s pevnou šířkou, je druh fontu, v němž mají všechny znaky stejnou šířku. Protikladem je písmo proporcionální, kde jsou jednotlivá písmena a mezery mezi nimi různě široké.

Co je to patkové písmo?

patkami. Patky jsou krátké vodorovné čáry, které leží na základní lince textu a umožňují text plynuleji sledovat. Pokud tištěné písmo patky nemá, nazýváme jej bezpatkové. Typickým patkovým písmem je font Times New Roman, typickým bezpatkovým písmem je font Arial. Co znamená patkové písmo? Serif (nepřesně patka) je strukturální detail v typografii, který na znacích některých písem (takzvaná serifová nebo též patková písma) tvoří příčné ukončení některých tahů. Pro bezpatková písma se používá také označení sans-serif.

Jaké písmo používat?

Nejznámějším typem patkového písma je oblíbené Times New Roman. Bezpatkové písmo (sans serif) je naopak bez rozšiřujících detailů a působí jednodušší, více techničtější. Mezi nejvíce používané bezpatkové typy písma patří Arial a Calibri. Pro tisk pracovních dokumentů, jsou právě tyto dva typy nejvhodnější. Pokud jde o to, kdy se používá kurzíva? Kurzíva je řez písma s mírným sklonem. U kurzívy jsou znaky mírně nakloněny doprava. Používá se pro zvýraznění textu, zpravidla pro označení odborných termínů a cizích slov. V angličtině má však kurzíva poněkud odlišné využití než jsme zvyklí v češtině - kurziva v anglickém textu.

Lidé se také ptají, co je to kapitálka?

Kapitálky jsou vyznačovací řez písma latinky, u kterého mají písmena tvar verzálek (velkých písmen), avšak velikost běžných malých písmen, minuskulí.

By Bigot

Co je Egyptienka? :: Co je Notch?
Užitečné odkazy