Domovská stránka > K > Kdy Se Čárka Před Ale Nepíše?

Kdy se čárka před Ale nepíše?

Pokud ale slouží jako spojka, která vyjadřuje něco neočekávaného - omezuje nebo opravuje předcházející slova, čárka se vždy píše. (Slíbil mi to, ale zapomněl na mě. Nosí ráda červenou, ale i modrou a žlutou barvu.) Pokud ale používáme jako modifikační částici - při zvolání, emocionálním vyjádření, čárku nepíšeme.

Přečtěte si více

Můžete se také zeptat, jak i tak?

Čárku píšeme, jsou-li ve větě použity dvojice spojovacích výrazů. jak - tak, nejen - ale i, i - i, jednak - jednak atd. Příklad: V obchodě měli jak rajčata, tak papriku. Podle toho, kdy se nepíše čárka? Čárku nepíšeme před spojkami a, i, ani, nebo, či, pokud jde o spojení vět hlavních či vět vedlejších ve slučovacím poměru. Jsou‑li však věty spojeny v jiném poměru než prostě slučovacím, oddělujeme je čárkou. Podrobněji viz Psaní čárky před spojkami a, i, ani a Psaní čárky před spojkami nebo, či.

Kdy se za a píše čárka?

Spojka a. Základní pravidlo říká, že čárka před a se nepíše, jestliže jde o slučovací poměr. Jestliže jde o spojení v jiném než slučovacím poměru, čárku před a píšeme. Podle toho, kdy psát čárku před ani? pravidlo: ani XXX, ani YYY (s čárkou)

Pokud se Vám ve větě naskytnou dva výrazy, které spojujete spojkou ani, čárku musíte napsat před druhým z nich. Tady je to stejné pravidlo jako u spojek buď – nebo, ať – ať, ať – či, nejen – ale i apod. Příklady použití: Nemám rád ani hrušky, ani jablka.

Kdy se píše čárka za prosím?

Tuto zdvořilostní vsuvku můžeme, ale také nemusíme oddělovat od ostatního textu čárkami. Verze bez čárek je považována za slohově neutrální, variantou s čárkami klademe na slovo prosím větší důraz. Přijďte prosím nejpozději v pět. Jak se patří? Tvoříme tak například číslovky (pět a dvacet → pětadvacet), přídavná jména (dlouho hrající → dlouhohrající), příslovce (jak se patří → jaksepatří, na nic → nanic) a podstatná jména (z mrtvých vstání → zmrtvýchvstání). Specifickou skupinou jsou tzv. příslovečné spřežky.

Tak jak * tak *?

Někdy však člověk může tápat, kam přesně čárku umístit, a to zejména v případech vět s tak(,) jak. Obecně platí, že čárku před tak napíšeme, je-li celé spojení k danému celku připojeno volně: Dala jsem si kávu s našlehaným mlékem a dvěma cukry, tak jak mi to chutná nejvíc. Pokud jde o to, jak i tak čárka? Dvojice souvztažných spojovacích výrazů

Dalším jevem jsou spojovací výrazy, mezi nimiž je taktéž vhodné, ba dokonce nutné psát čárku. Jedná se zejména o spojovací výrazy jak – tak, nejen – ale i, i – i, jednak – jednak, buď – nebo apod.

Jak poznat větu vloženou?

Obecně platí, že se odděluje z obou stran čárkami. Příklady: Pes, který štěká, nekouše. (Jedna věta je roztržená a je do ní vložená věta jiná, která je z obou stran oddělena čárkami.

By Sherie Ammar

Co znamená 3G na telefonu? :: Jak rozdělujeme rozhraní podle účelu?
Užitečné odkazy