Domovská stránka > C > Co Dělá Počítačový Virus?

Co dělá počítačový virus?

Za počítačový vir je označován škodlivý program nebo část programového kódu, který se spustí bez vědomí uživatele. Cílem počítačového viru je zpravidla získání kontroly nad počítačovým systémem nebo jeho částí a následně poškození uživatele samotného (kupříkladu smazáním souborů bez vědomí uživatele).

Přečtěte si více

Jaké jsou počítačové viry?

Počítačový vir je škodlivý program, který se sám šíří bez vědomí uživatele kopírováním do jiného spustitelného programu nebo dokumentu. Účelem viru je infikovat zranitelné systémy, získat kontrolu nad zařízením a ukrást citlivá data uživatelů. Hackeři vytvářejí počítačové viry s úmyslem oklamat uživatele. Může se také zeptat, co je to červ v pc? Počítačoví červi jsou zákeřné viry, které se snaží nakazit co největší množství počítačů. Také mohou výrazně zpomalit váš počítač nebo způsobit jiné škody. Nestaňte se obětí malware!

Podle toho, co je to antivir?

Pojem "antivirus" používáme pro označení i těch nejpokročilejších bezpečnostních řešení. Antivirus dnes chrání uživatele nejen před jednoduchými viry ale i před hrozbami, které jsou mnohem sofistikovanější. Antivirové programy nedetekují jen škodlivý kód, ale také aplikace, které mohou představovat nebezpečí. A další otázka, co je to rootkit? Rootkit je program navržený hackery tak, aby mohl bez vašeho vědomí získat na vašem počítači přístupová práva administrátora.

Když to vezmeme v úvahu, co napadají boot viry?

Při dalším spuštění počítače se boot vir inicializuje z pevného disku a napadá diskety, které uživatel použije. - napadají pouze soubory. Přesněji řečeno soubory, které obsahují prováděný kód - programy. Tak Čím je počítačový virus nebezpečný? U některých virů se ničivý kód spouští až se zpožděním (např. v určité datum či po nakažení určitého počtu jiných hostitelů), což se někdy označuje jako (logická) bomba. Nejdůležitějším negativním důsledkem šíření virů je však samotný fakt jejich reprodukce, která zatěžuje počítačové systémy a plýtvá jejich zdroji.

Lidé se také ptají, co dělá trojan?

Trojské koně jsou v současnosti nejběžnější kategorií malwaru. Využívají se na otevírání zadních vrátek (backdoor), převzetí kontroly nad napadeným zařízením, získání uživatelských dat a jejich odeslání útočníkovi, stažení a spuštění jiného škodlivého softwaru v napadeném systému i na mnohé jiné nekalé cíle. Jaké jsou typy virů? 1.Různé výrazy pro viry

  • Vir. Počítačový vir je software, který může „infikovat“ počítač, sám se nainstalovat a zkopírovat se do jiných počítačů bez vědomí nebo svolení uživatele.
  • Malware. Malware je zkratka pojmu malicious software (škodlivý software).
  • Trojský kůň
  • Červ.
  • Spyware.
  • Adware.

Jak se projevuje PC virus?

Počítačový vir si v podstatě bere vaše data jako rukojmí a vyhrožuje, že pokud nezaplatíte, nejen že se k datům už nedostanete, ale také o ně definitivné příjdete, např. vymazáním. Zničení dat - Nejhorší varianta pro uživatele počítače. Vir se neptá a rovnou likviduje data na pevném disku.

By Corine

Jak zjistit viry v počítači? :: Co to jsou textové editory?
Užitečné odkazy