Domovská stránka > C > Co Jsou To Zkratky?

Co jsou to zkratky?

Zkratka je ustálený způsob zkrácení slova nebo sousloví. Nejčastěji se zkratky používají pro zápis často užívaných slov či ustálených spojení (r. 1945, p. Novák, nám., apod.)

Přečtěte si více

Pokud jde o to, co znamená zkratka c?

Číslo jednací (zkracováno č. j., čj.) je jednoznačný identifikátor dokumentu. Co to je a co znamená WWW? World Wide Web (WWW, zkráceně web, v doslovném překladu „světově rozsáhlá pavučina“ nebo „celosvětová síť“) je označení pro systém prohlížení, ukládání a odkazování dokumentů nacházejících se v internetu.

Co znamená zkratka TF?

TF – kód ISO 3166-2 pro Francouzská jižní a antarktická území. TF – zkratka travaux forcés, francouzsky nucené práce. Značka vypalovaná na rameno trestancům na galejích. Můžete se také zeptat, co znamená zkratka bby? Význam zkratky BBY je jednoduchý. Jedná se o zkráceninu anglického „Baby“ a do češtiny se volně překládá jako „zlato“. Někdy se můžete v SMS zprávách a na sociálních sítích setkat se zkratkou BB, která znamená totéž co BBY zkratka.

Co znamená zkratka řempo?

Velká písmena píšeme u vlastních názvů, např. Čedok (= Československá dopravní kancelář), Drutěva (= Družstvo tělesně vadných), Řempo (= Řemeslnické potřeby), Technomat (složeno ze slov „technický“ a „materiál“), Semafor (vytvořeno ze spojení „sedm malých forem“). Co je zkratka zc? Co znamená ZC v textu

Součet, ZC je zkratka nebo zkratka slova, která je definována v jednoduchém jazyce. Na této stránce je znázorněn způsob použití ZC ve fórech pro zasílání zpráv a konverzaci, kromě softwaru pro sociální sítě, například VK, Instagram, WhatsApp a Snapchat.

Co to znamená SMS?

Služba krátkých textových zpráv (zkratka SMS z anglického Short message service) je název pro službu dostupnou na většině digitálních mobilních telefonů. Zprávu lze posílat mezi mobilními telefony, jinými zařízeními, na pevné telefony nebo přes internet. Délka zprávy je omezena na 160 znaků. Co je to ZŠ? Název musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, případně zkratku „z. s.“ Zapisuje se do spolkového rejstříku, který je veden příslušným rejstříkovým soudem. Právně upraven je v § 214–302 občanského zákoníku.

Jak funguje WWW?

WWW umožňuje přenos hypertextových souborů=webových stránek. Funguje na principu klient/server. To znamená: dokumenty jsou uloženy na serverech, ostatní počítače (třeba ten váš) posílají serverům požadavky na dokumenty=stránky, a servery jim vyžádané stránky posílají zpět.

By Paxon

V čem spočívá princip webu? :: Co znamená zkratka 33?
Užitečné odkazy