Domovská stránka > C > Co Znamenají Zkratky?

Co znamenají zkratky?

Zkratka je ustálený způsob zkrácení slova nebo sousloví. Nejčastěji se zkratky používají pro zápis často užívaných slov či ustálených spojení (r. 1945, p. Novák, nám., apod.)

Přečtěte si více

Tak co je to zkratkové slovo?

Zkratka utvořená obvykle z jednotlivých částí slovního spojení (často z počátečních slabik) se stává slovem, které má svůj gramatický rod, svůj přízvuk, svůj lexikální význam a představuje sémanticky i morfologicky celistvou jednotku. Co znamená zkratka Zj? Součet, ZJ je zkratka nebo zkratka slova, která je definována v jednoduchém jazyce. Na této stránce je znázorněn způsob použití ZJ ve fórech pro zasílání zpráv a konverzaci, kromě softwaru pro sociální sítě, například VK, Instagram, WhatsApp a Snapchat.

Co znamená zkratka C?

= strana, č., čís. = číslo, č. j. (i čj.) Když to vezmeme v úvahu, co znamená drutěva? DRUTĚVA, je výrobním družstvem, které zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením. Na vámi odebrané výrobky a služby vám poskytneme náhradní plnění.

Lidé se také ptají, jak vzniklo slovo esemeska?

Slovo esemeska je zkratkové slovo, které v češtině funguje nezávisle na významu původní zkratky. Stejným způsobem jsou utvořena slova cédéčko, dévédéčko, úpéeska nebo písíčko. Jak vzniklo slovo Čedok? Objevuje se zkrácený název firmy ČEDOK vytvořený jako zkratkové slovo z původního dlouhého názvu ČEskoslovenská DOpravní Kancelář. Současně se poprvé objevuje firemní logo se symbolem čápa zasazeným v heraldické pavéze.

Co je to za zkratku XD?

Informace o zkratce 'XD'

Smějící se smajlík. Použitý jako reakce na něco vtipného.
Co znamená F do chatu? Sociální sítě po smrti Karla Gotta zaplavily reakce v podobě písmene F. To, co by se některým mohlo zdát jako projev neúcty, je náhrada za zaběhlou zkratku RIP, která se do češtiny překládá jako: „Odpočívej v pokoji“. Převážně mladí lidé jí vlastně slangově vyjadřují respekt k zesnulé osobě.

Co je to PS?

post scriptum, doslova „po napsání“) označuje původně dodatek dopisu, obvykle za podpisem. Česky se dříve nazývalo také douška. Zkracuje se jako PS, P.S. nebo P.

By Damien

Co je slovo cloud? :: Co znamená SIMP?
Užitečné odkazy