Domovská stránka > C > Co Znamenají Zkratky?

Co znamenají zkratky?

Zkratka je ustálený způsob zkrácení slova nebo sousloví. Nejčastěji se zkratky používají pro zápis často užívaných slov či ustálených spojení (r. 1945, p. Novák, nám., apod.)

Přečtěte si více

Tak co je to zkratkové slovo?

Zkratka utvořená obvykle z jednotlivých částí slovního spojení (často z počátečních slabik) se stává slovem, které má svůj gramatický rod, svůj přízvuk, svůj lexikální význam a představuje sémanticky i morfologicky celistvou jednotku. Co znamená zkratka Zj? Součet, ZJ je zkratka nebo zkratka slova, která je definována v jednoduchém jazyce. Na této stránce je znázorněn způsob použití ZJ ve fórech pro zasílání zpráv a konverzaci, kromě softwaru pro sociální sítě, například VK, Instagram, WhatsApp a Snapchat.

Co znamená zkratka C?

= strana, č., čís. = číslo, č. j. (i čj.) Když to vezmeme v úvahu, co znamená drutěva? DRUTĚVA, je výrobním družstvem, které zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením. Na vámi odebrané výrobky a služby vám poskytneme náhradní plnění.

Lidé se také ptají, jak vzniklo slovo esemeska?

Slovo esemeska je zkratkové slovo, které v češtině funguje nezávisle na významu původní zkratky. Stejným způsobem jsou utvořena slova cédéčko, dévédéčko, úpéeska nebo písíčko. Jak vzniklo slovo Čedok? O původu slova "chedok" existuje mnoho teorií. Podle jedné z nich jde o zkomoleninu slova "chediak", které je malajského původu a znamená "malý, tenký a plochý". Podle jiné teorie jde o zkomolení slova "chendek", které je čínského původu a znamená "bambusová rohož". Je také možné, že slovo "chedok" je kombinací obou těchto slov.

Co je to za zkratku XD?

Informace o zkratce 'XD'

Smějící se smajlík. Použitý jako reakce na něco vtipného.
Co znamená F do chatu? F pro chat je běžně používaná zkratka, která znamená "bezplatný chat". Bezplatné chatovací místnosti jsou k dispozici na mnoha webových stránkách a obvykle se používají k neformální konverzaci.

Co je to PS?

PS je zkratka pro software pro úpravu obrázků Photoshop od společnosti Adobe.

By Damien

Co je slovo cloud? :: Co znamená SIMP?
Užitečné odkazy