Domovská stránka > J > Jak Zašifrovat Zprávu?

Jak zašifrovat zprávu?

Pro šifrování je vhodné představit abecedu jako řadu čísel, kde písmenu A odpovídá číslo 0 a číslu 25 písmeno Z. Potom platí, že A + A = A (protože 0 + 0 = 0), A + B = B, B + B = C. Pokud šifrujeme, pak postupně posunujeme každé písmeno zprávy o určené písmeno hesla.

Přečtěte si více

Co realizuje Vernamova Šifra?

Posloupnost 5, 1, 14, 24, 9, 0, 3, 9, 19 je klíčem k rozluštění zprávy. Kdo ji zná, dokáže snadno posunout písmena opačným směrem a získat původní text. Bez znalosti klíče je luštění odposlechnuté zprávy nemožné. Tak co je šifrovací klíč? V kryptografii je klíč informace, která určuje průběh kryptografického algoritmu. Při šifrování klíč určuje transformaci zprávy do šifrovaného textu, při dešifrování je tomu naopak.

Co je to soukromý klíč?

Privátní (soukromý) klíč je část šifrovacího klíče, který slouží k asymetrickému šifrování informací a identifikaci protistrany. Jeho protějškem je tzv. veřejný klíč (public key). Co je zaručený elektronický podpis? 297/2016 Sb. o elektronickém podpisu v platném znění. Zaručený elektronický podpis jsou tedy digitální data, která podepisující osoba vytváří pomocí svého privátního klíče a zajišťuje jimi integritu a nepopiratelnost původu podepsaných dat.

Tak co je to elektronický podpis?

Elektronický podpis (též digitální podpis) je v informatice označení specifických dat, které v počítači nahrazují klasický vlastnoruční podpis, respektive ověřený podpis. Je připojen k datové zprávě nebo je s ní logicky spojen, takže umožňuje ověření totožnosti podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě. Jak se šifruje? šifruje se stejně jako u zlomků, ale místo souřadnic písmene v číslech se píší písmena a čísla ( písmeno od řádky a číslo od sloupce ). Slova nebo čísla ve sloupcích a řádcích musí být předem dohodnuta jako to , která písmena v tabulce chybí.

Může se také zeptat, jak zjistit v jaké kódování je textovy soubor?

V dialogovém okně Převod souborů vyberte Jiné kódování a v seznamu vyberte požadovanou kódovací normu. V oblasti Náhled můžete zkontrolovat, jestli je ve vybrané kódovací normě celý text čitelný. Jak funguje kódování textu? Kódování textu přiřazuje k znakům tyto číselné hodnoty prostřednictvím tzv. znakových sad. Ty se však mohou v jednotlivých jazycích lišit. Většina znakových sad znakům přiřazuje 8-bitové číslo (nemusí to však být pravidlem a jak je také uvedeno dále, existují i výjimky, například 16-bitové).

Když to vezmeme v úvahu, co je to ascii tabulka?

ASCII je anglická zkratka pro American Standard Code for Information Interchange („americký standardní kód pro výměnu informací“). V podstatě jde o kódovou tabulku, která definuje znaky anglické abecedy a jiné znaky používané v informatice.

By Hedwig

Co značí Tulipán? :: Kdo je to Kryptolog?
Užitečné odkazy