Domovská stránka > C > Co Je To Externí Zařízení Počítače?

Co je to externí zařízení počítače?

Externí zařízení počítače (často označovaná také jako externí periferie, jsou zvnějšku připojovaná zařízení, která různým způsobem rozšiřují možnosti počítače, aniž by byla jeho přímou součástí. Obvykle takto označujeme všechna zařízení, která jsou umístěna vně počítačové skříně.

Přečtěte si více

Co patří mezi počítačové periferie?

Periferie je zařízení, které rozšiřuje možnosti použití počítače. Počítačová periferie slouží ke vstupu a výstupu dat z počítače. Proto můžeme u každé periferie určit, zda se jedná o vstupní, výstupní, nebo vstupně-výstupní periferii. Mezi výstupní periferie patří například: tiskárna, monitor, reproduktor. Co to znamená periferie? Periferie je okrajová část nějakého většího celku. Tento výraz se používá ve více oborech, například: periferie (technika) – určitý typ zařízení, zejména v počítačové technice. periferie (urbanismus) – okraj města.

Co jsou periferní zařízení jejich rozdělení a příklady?

Jako periferní zařízení označujeme ty počítačové nástroje, které nejsou nezbytně nutné pro provoz počítače, ale zefektivňují, zpříjemňují a zrychlují práci. Tato zařízení můžeme blíže rozčlenit na vstupní a výstupní. Většinu z nich jistě znáte, ale existují i nejmodernější technické prostředky pro práci s počítačem. Co je vstupní periferie? Vstupní periferie jsou takové periferie, ze který data vstupují do počítače. Mezi vstupní periferie patří například: klávesnice, myš, scanner, mikrofon, webová kamera. Počítačová klávesnice je klávesnice odvozená od klávesnice psacího stroje či dálnopisu.

Co to je vstupní zařízení?

Vstupní zařízení je hardware, pomocí kterého počítač přijímá data. Obvykle jde o zařízení používaná pro samotné ovládání počítače (myš, klávesnice apod.), může ale jít např. i o specializované např. teplotní senzory nebo čtečky čárových kódů. Když to vezmeme v úvahu, co je to interní zařízení? Přídavná zařízení k počítači (např. CD/DVD mechanika nebo faxmodem) mohou být buď externí, tzn. s vlastní skříní a připojená k počítači kabelem, nebo interní. Interní zařízení jsou vestavěná ve skříně počítače, napájí se ze zdroje počítače a jsou připojena ke specialnímu vnitřnímu rozhraní.

Co to je hardware?

Hardware označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače, narozdíl od dat a programů označovaných jako software. Jsou to elektronické součástky, které jsou na základové jednotce, také nazývané základová deska, motherboard nebo mainboard. Bez hardwaru by počítač nefungoval. Co patří mezi výstupní zařízení počítače? Výstupní zařízení je hardware, do kterého počítač zapisuje data. Velká skupina výstupních zařízení slouží k prezentaci dat uživateli – monitory, displeje, tiskárny, plottery, ale také zvukové karty obsluhující zabudované nebo vnější reproduktory či sluchátka.

Co je to srdce počítače?

Mozek počítače. Tak jako každý automobil má svůj motor, má i počítač „srdce“, které počítač pohání. Tímto centrem všeho dění je procesor.

By Hew

Co jsou to tělesa? :: Jak zjistím parametry svého počítače?
Užitečné odkazy