Jak zprůhlednit obrázek v aplikaci Prezentace Google

Prezentace Google je robustní nástroj pro tvorbu prezentací, který nabízí řadu možností pro vylepšení prezentací. Jednou z užitečných funkcí je možnost zprůhlednit obrázek. Obrázek můžete překrýt jinými obrázky nebo pozadím tak, že jej učiníte průsvitným, takže původní barva nebo vzor pozadí nebude narušovat celkový design vaší prezentace. V tomto příspěvku vysvětlíme, jak zprůhlednit obrázek v aplikaci Google Slides, a odpovíme na všechny relevantní dotazy týkající se zprůhlednění souborů PNG.

Níže uvedené metody vám ukáží, jak v aplikaci Google Slides zprůhlednit obrázek. Chcete-li obrázek zprůsvitnit, otevřete nejprve prezentaci v aplikaci Google Slides a vyberte příslušný snímek. 2. Vyberte obrázek, který chcete upravit. Tím se v horní části obrazovky otevře panel nástrojů s několika možnostmi úprav obrázku.

3. Na panelu nástrojů vyberte tlačítko „Možnosti formátování“. Má podobu štětce. 4. Na postranním panelu Možnosti formátování, který se zobrazí v pravé části obrazovky, vyberte kartu „Úpravy“. 5. V nabídce Úpravy naleznete posuvník s názvem „Průhlednost“. Chcete-li zvýšit průhlednost a učinit obrázek průsvitnějším, posuňte posuvník doleva. Průhlednost obrázku se bude měnit podle toho, jak budete posouvat posuvník v reálném čase. 6. Po určení požadované úrovně průhlednosti klikněte mimo obrázek nebo pomocí klávesy „Enter“ proveďte úpravy.

Nyní se budeme zabývat některými souvisejícími dotazy týkajícími se průhlednosti souborů PNG v aplikaci Google Slides.

Pro zprůhlednění snímku PNG v aplikaci Google Slides můžete použít stejné postupy jako výše. PNG je jedním z formátů obrazových souborů, které aplikace Google Slides podporuje. Stačí vložit obrázek PNG do prezentace, vybrat jej a poté upravit průhlednost obrázku pomocí panelu nástrojů Formát volby.

K tomu, aby byl soubor PNG průsvitný, můžete použít online nástroje, jako je LunaPic nebo Pixlr, nebo aplikace pro úpravu obrázků, jako je Adobe Photoshop. Pomocí těchto nástrojů můžete obrázek PNG zprůhlednit odstraněním pozadí. Po vytvoření průhledného souboru PNG jej můžete rychle vložit do prezentace Google Slides a upravit jeho průhlednost podle dříve uvedených pokynů.

Zprůhlednění pozadí PNG se provádí stejným způsobem jako zprůhlednění jakékoli jiné části snímku. Pozadí souboru PNG lze odstranit a průhledné pozadí uložit pomocí online nástrojů nebo softwaru pro úpravu obrázků. Průhledný PNG lze poté vložit do aplikace Google Slides a podle potřeby upravit jeho průhlednost.

Závěrem lze říci, že v aplikaci Google Slides lze snadno vytvořit průsvitný obrázek. Podle pokynů v tomto článku můžete jednoduše změnit průhlednost obrázku nebo změnit průsvitnost souboru PNG. Nástroj pro průhlednost v aplikaci Prezentace Google vám pomůže sestavit vizuálně přitažlivé prezentace nebo překrýt fotografie a dosáhnout požadovaného efektu.

FAQ
Jak zprůhlednit vodoznak PNG?

Pomocí těchto kroků zprůhledníte vodoznak PNG: Otevřete aplikaci Prezentace Google, a to buď vytvořením nové prezentace, nebo výběrem stávající prezentace. 2. Pomocí možnosti „Obrázek“ v nabídce „Vložit“ přidejte obrázek vodoznaku PNG. 3. Vyberte požadovaný obrázek z Disku Google nebo ze svého počítače. 3. Klepnutím na obrázek jej po přidání vyberete. 4. Na horním panelu nástrojů vyberte tlačítko „Možnosti formátování“, které připomíná štětec. Na pravé straně obrazovky se objeví postranní panel. Měla by být vybrána karta „Úpravy“. 6. Pomocí posuvníku změňte průhlednost obrázku v oblasti „Průhlednost“. Posunutím posuvníku doleva bude obrázek průhlednější, posunutím doprava bude méně průhledný. 7. Průhlednost upravte podle potřeby, abyste dosáhli ideální úrovně. 8. Chcete-li zrušit výběr obrázku a odhalit průsvitný vodoznak na snímku, klikněte mimo něj.

Vodoznak PNG můžete v aplikaci Google Slides rychle zprůhlednit podle následujících pokynů.

Jak zprůhlednit značku Google?

Pomocí těchto kroků lze v aplikaci Google Slides zprůhlednit obrázek: V kroku 1 otevřete prezentaci v aplikaci Google Slides. Chcete-li vložit obrázek, klikněte v horní nabídce na tlačítko „Vložit“ a vyberte možnost „Obrázek“. 3. Vyberte obrázek, který chcete zprůhlednit, a stiskněte tlačítko „Vložit“. 4. Vyberte obrázek a poté klikněte na tlačítko „Možnosti formátování“ (které připomíná štětec), které se objeví na pravé straně panelu nástrojů. 5. V poli „Možnosti formátu“ vyberte kartu „Úpravy“. 6. Na kartě „Úpravy“ najdete posuvník s názvem „Průhlednost“. Chcete-li, aby byl obrázek méně neprůhledný a více průhledný, posuňte jej doleva. 7. Průhlednost upravte podle potřeby, abyste dosáhli požadovaného výsledku. 8. V případě potřeby dalších úprav můžete využít i další nástroje na panelu „Možnosti formátu“, například filtry jasu, kontrastu a barev.

9. Jakmile jste s průhledností a dalšími úpravami spokojeni, zavřete kartu „Možnosti formátu“.

Tyto návody vám ukáží, jak vytvořit průsvitný obrázek v aplikaci Google Slides.

Mohou mít obrázky PNG průhledné pozadí?

Ano, průhledné pozadí je u obrázků PNG možné. Oblíbený formát obrázků PNG (Portable Network Graphics) průhlednost umožňuje. To znamená, že můžete vytvořit průsvitný obrázek a odstranit jeho pozadí, což umožní, aby obrázek splynul s pozadím prezentace, webové stránky nebo dokumentu.