Jak obtékat text kolem obrázku v aplikaci Prezentace Google

Přestože je aplikace Prezentace Google oblíbeným programem pro tvorbu prezentací, můžete občas chtít dodat svým prezentacím estetický vzhled tím, že kolem obrázků připojíte text. Rozložení by tak mohlo být živější a příjemnější na pohled. V tomto příspěvku se podíváme na to, jak obtékat text kolem obrázku v aplikaci Prezentace Google, a budeme se zabývat podobnými dotazy týkajícími se toho, jak to udělat v Dokumentech Google, Stránkách Google a obrázcích na Stránkách Google.

Tyto postupy je třeba dodržovat v aplikaci Prezentace Google při obtékání textu obrázkem:

1. Zahrňte obrázek: Přejděte na snímek, do kterého chcete vložit obrázek, a otevřete jej v prezentaci Prezentace Google. Z nabídky „Vložit“ vyberte klepnutím na položku „Obrázek“. Obrázek můžete vybrat z Disku Google nebo jej nahrát z počítače. Umístěte obrázek a změňte jeho velikost: Po vložení obrázku na něj klikněte a vyberte jej. Obrázek pak můžete přetáhnout na požadované místo na snímku. V případě potřeby změňte velikost obrázku pomocí rohových úchytů. 3. Chcete-li přidat textové pole, klikněte ještě jednou na nabídku „Vložit“ a vyberte „Textové pole“. Chcete-li přidat textové pole v blízkosti obrázku, klikněte na snímek a přetáhněte jej. Velikost a polohu textového pole lze upravit podle potřeby. 4. Upravte obtékání textu tak, že vyberete textové pole a klepnete na tlačítko „Možnosti formátování“, které se zobrazí na pravé straně panelu nástrojů. Klepněte na kartu „Obtékání textu“ na bočním panelu, který se objeví. V tomto případě můžete z dostupných možností vybrat preferovaný styl obtékání textu. Vyberte možnost, která způsobí, že text obklopí obrázek. 5. Upravte obtékání textu: V závislosti na zvoleném stylu obtékání textu můžete mít další možnosti přizpůsobení. Můžete měnit zarovnání, mezeru mezi textem a obrázkem nebo se rozhodnout, zda má text obtékat obrázek těsně nebo volně. Pohrajte si s těmito možnostmi, abyste dosáhli požadovaného výsledku. Jak vytvořit kruh s textem v aplikaci Google Slides: Postup je poněkud odlišný, pokud chcete, aby se text v aplikaci Google Slides pohyboval v kruhu. Proveďte tyto úkony:

1. Přidejte tvar kliknutím na nabídku „Vložit“ a výběrem možnosti „Tvar“. Vyberte tvar, například kruh nebo ovál, do kterého lze umístit kruhový text. Tvar vytvoříte kliknutím a přetažením na prezentaci.

2. Zadejte tento text: Do režimu úprav se dostanete dvojitým kliknutím na tvar. Do tvaru napište nebo vložte požadovaný text. Text se automaticky změní tak, aby odpovídal tvaru.

3. Upravte text kruhu: Po výběru tvaru můžete změnit písmo, velikost, barvu a zarovnání kruhového textu. K provedení potřebných úprav použijte možnosti panelu nástrojů. Přidání textu k obklopení obrázku na stránkách Google: Chcete-li při použití služby Google Sites obklopit obrázek textem, proveďte následující akce:

1. Přidejte obrázek: Přejděte na stránku, kam chcete vložit obrázek, tak, že otevřete stránky Google a vyberete je. Z nabídky „Vložit“ vyberte kliknutím položku „Obrázek“. Obrázek můžete vybrat z Disku Google nebo jej nahrát z počítače. 2. Změňte velikost a umístění obrázku: Kliknutím na obrázek jej po přidání vyberete. Obrázek pak můžete přetažením umístit na požadované místo na stránce. V případě potřeby změňte velikost obrázku pomocí rohových úchytů. 3. Upravte obtékání textu: Po výběru obrázku klikněte na tlačítko „Obtékat text“ na panelu nástrojů. Z rozevírací nabídky vyberte požadovanou volbu obtékání textu. Obrázek a text se automaticky vzájemně obklopí.

Obtékání textu v Dokumentech Google:

Dokumenty Google bohužel neobsahují funkci, která by umožňovala generovat kruhový text nebo obtékat text kolem obrázků. Použití tabulek nebo vytvoření tvarů s textovými poli však přesto umožní dosáhnout podobných výsledků. Pro ilustraci můžete vytvořit tabulku se dvěma sloupci a do jednoho sloupce umístit obrázek, zatímco v druhém ponechat text. Alternativně můžete zkombinovat textové boxy s kreslícími tvary a vytvořit tak jedinečnější rozvržení.

Závěrem lze říci, že aplikace Google Slides poskytuje snadný způsob obtékání textu kolem obrázku, jehož výsledkem jsou estetické prezentace. Tento efekt můžete bez námahy vytvořit ve svých prezentacích podle pokynů uvedených v tomto příspěvku. Dále jsme se věnovali souvisejícím dotazům s kruhovým textem, obtékáním textu kolem obrázků na stránkách Google a obtékáním textu v Dokumentech Google. Pohrajte si s těmito nástroji a popusťte uzdu své kreativitě při vytváření poutavých a vybroušených prezentací.

FAQ
Jak přesunout text kolem kruhu?

Tyto postupy lze použít v aplikaci Prezentace Google k přesouvání textu v kruhu:

1. Pomocí nabídky „Vložit“, „Tvary“ a výběru tvaru „Kruh“ přidejte do prezentace kruhový tvar.

2. Vyplňte kruh svým textem. 3. Po výběru kruhového tvaru vyberte z nabídky možnost „Formátovat“. 4. V nabídce „Formát“ vyberte možnost „Otočit“ a poté „Možnosti otočení“. 5. Na panelu „Možnosti otáčení“ vyberte možnost „Otočit kolem kruhu“. Chcete-li posunout text kolem kruhu, použijte úchyt otáčení. Kromě toho můžete změnit velikost textu nebo velikost kruhu podle svého vkusu. Podle těchto pokynů můžete rychle přesouvat text kolem kruhu v aplikaci Prezentace Google.

Lze v aplikaci Google Slides obtékat text?

V aplikaci Prezentace Google lze text obtékat kolem obrázků. Pomocí této funkce můžete text uspořádat tak, aby obklopoval obrázek, a zlepšit tak estetiku svých prezentací. Pro obtékání textu obrázkem je třeba v aplikaci Prezentace Google dodržovat tyto postupy: Prvním krokem je přidání obrázku do prezentace kliknutím na tlačítko „Vložit“ v panelu nabídek a poté na „Obrázek“. 2. Po přidání obrázku jej kliknutím vyberte. Kolem obrázku by měly být malé modré úchyty. 3. Vyberte tlačítko „Možnosti formátování“, které lze nalézt na pravé straně panelu nástrojů. Má podobu štětce. 4. Klepněte na kartu „Uspořádat“ v okně Možnosti formátování, které se objeví na pravé straně obrazovky. V rámci funkce „Obtékání textu“ můžete zvolit obtékání textu kolem obrázku. Vyberte mezi možnostmi „Obtékat text“ a „Obtékat text a obrázek“. 6. Přetažením obrázku změňte jeho polohu na snímku podle potřeby. 7. Nastavení „Okraj“ na panelu možností Formát umožňuje změnit vzdálenost mezi obrázkem a textem.

Tyto pokyny vám pomohou jednoduše obtékat text kolem obrázku v aplikaci Prezentace Google, aby vaše prezentace vypadaly estetičtěji.