Jak publikovat Prezentace Google

How do I publish a Google sheet?
To stop sharing a file with collaborators, learn how to change sharing permissions.

  1. In Google Docs, Sheets, or Slides, open a file.
  2. At the top, click File Share. Publish to web.
  3. Choose a publishing option: …
  4. Click Publish.
  5. Copy the URL and send it to anyone you'd like to see the file.
Další informace najdete na support.google.com

Prezentace Google jsou účinným nástrojem pro tvorbu a sdílení prezentací. Publikování prezentací Google Slides je skvělá metoda, jak je zpřístupnit ostatním, ať už je potřebujete sdílet s velkým publikem, spolupracovat s kolegy nebo jen předvést svou práci. V tomto článku se podíváme na proces publikování prezentací Google Slides a zodpovíme všechny související dotazy. Jak mohu sdílet prezentaci Google s veřejností?

Chcete-li veřejně sdílet prezentaci Google Slide, měli byste postupovat podle následujících kroků: Otevřete prezentaci v aplikaci Prezentace Google klepnutím na tlačítko

1.

2. Z nabídky, která se zobrazí v pravém horním rohu obrazovky, vyberte možnost „Sdílet“. 3. V možnostech sdílení vyberte tlačítko „Změnit“ vedle možnosti „Soukromé“. 4. V seznamu možností vyberte možnost „Kdokoli s odkazem“. 5. Vyberte úroveň oprávnění, kterou chcete poskytnout divákům, například „Může zobrazit“ nebo „Může upravovat“.

6. Zkopírujte dodaný odkaz. 7. Odkaz odešlete cílovému publiku prostřednictvím přímé zprávy nebo vložením na webové stránky či blog. Jak mohu publikovat své snímky?

2.

Při publikování prezentací Google Slides je třeba postupovat podle následujících kroků: 1. 2. Otevřete svou prezentaci v aplikaci Google Slides kliknutím na

1. 2. V nabídce, která se zobrazí v levém horním rohu obrazovky, vyberte možnost „Soubor“. 3. Z nabídky vyberte možnost „Publikovat na webu“. 4. Ve vyskakovacím dialogovém okně vyberte tlačítko „Publikovat“. 5. Vygenerovanou adresu URL můžete zkopírovat a rozeslat ostatním. Výběrem možnosti „Embed“ (Vložit), kde můžete změnit velikost snímku, povolit automatický posun vpřed a vybrat počáteční snímek, můžete také upravit nastavení publikování. Jak publikujete v aplikaci Prezentace Google?

3.

Při publikování prezentací Google pomocí aplikace Prezentace Google můžete postupovat podle následujících kroků: 1. V mobilním zařízení spusťte aplikaci Prezentace Google. V druhém kroku vyberte prezentaci, kterou chcete publikovat. 3. Klikněte na ikonu se třemi tečkami v pravém horním rohu obrazovky. 4. V nabídce vyberte možnost „Sdílet a exportovat“. 5. Z nabídky vyberte možnost „Publikovat snímky“. 6. Změňte možnosti publikování, včetně počátečního snímku, automatického posunu vpřed a velikosti snímku. Chcete-li vytvořit odkaz, který může být distribuován ostatním, použijte v kroku 7 tlačítko „Publikovat“. Lze prezentace Google Slides publikovat bez automatického postupu?

Funkce automatického předsunutí prezentací Google Slides není pro publikování nutná. Při publikování prezentací máte možnost funkci automatického postupu povolit nebo zakázat. Pokud chcete, aby diváci procházeli prezentace ručně, stačí v nastavení publikování vypnout možnost „Prezentace s automatickým předsunutím“. Díky tomu je prezentace interaktivnější a poutavější, protože si diváci mohou nastavit vlastní tempo a nespěchat.

Závěrem lze říci, že publikování prezentací Google Slides usnadňuje jejich šíření mezi ostatní, ať už jsou určeny širokému publiku, nebo konkrétní skupině lidí. Své prezentace můžete sdílet s ostatními, publikovat je online, publikovat je pomocí aplikace Prezentace Google a upravit nastavení podle svých preferencí podle pokynů v tomto článku. Mějte na paměti, že máte možnost použít nebo zakázat funkci automatického postupu na základě svých preferencí a specifik své prezentace.

FAQ
Co znamená publikovat prezentaci v aplikaci Google Slides?

Prezentace v aplikaci Google Slides je zveřejněna, když je veřejně sdílena online, aby se dostala k širšímu publiku. Prezentace Google Slides může být sdílena s kýmkoli a lze ji vidět i bez účtu Google díky speciální adrese URL, která se vygeneruje při zveřejnění prezentace. Prezentaci lze sdílet s širokým publikem, vložit ji na webové stránky nebo blog nebo na ní mohou spolupracovat lidé, kteří nemusí mít přístup ke změně původního souboru jeho zveřejněním.

Jak vytvořím prezentaci Google tak, aby se dala prohlížet?

Prezentace Google lze zpřístupnit provedením následujících akcí: Otevřete prezentaci Google Slide, kterou chcete sdílet v prvním kroku. 2. 3. Klepnutím na tlačítko v pravém horním rohu obrazovky vyberte možnost „Sdílet“. 3. V zobrazeném okně „Sdílet s ostatními“ vyberte tlačítko „Získat odkaz“. 4. Najdete zde možnosti pro úroveň přístupu k odkazu. Předkonfigurována je na hodnotu „Kdokoli s odkazem může zobrazit“. 5. Pokud chcete povolit přístup pouze určitým osobám, můžete změnit úroveň přístupu na „Konkrétní osoby“ a zadat e-mailové adresy osob, kterým chcete prezentaci sdílet. 6. Po výběru příslušné úrovně přístupu klikněte na tlačítko „Kopírovat odkaz“ a zkopírujte odkaz pro sdílení do schránky.

7. V tomto okamžiku můžete odkaz distribuovat ostatním prostřednictvím e-mailu, služeb pro zasílání zpráv nebo jakýmkoli jiným způsobem, který si zvolíte.

Podle těchto pokynů můžete prezentaci Google Slide zpřístupnit komukoli, kdo zná adresu URL, nebo konkrétním osobám, kterým jste přidělili přístup.

Jak umožním lidem přístup k prezentaci Google Slides?

Chcete-li své prezentace Google Slides zpřístupnit ostatním, postupujte podle následujících kroků: Otevřete svou prezentaci Google Slides v kroku 1.

2. V nabídce, která se zobrazí v pravém horním rohu obrazovky, vyberte možnost „Sdílet“. 3. Otevře se vyskakovací okno s možnostmi sdílení. 4. Do oblasti „People“ (Lidé) zadejte e-mailové adresy nebo účty Google osob, se kterými chcete prezentaci sdílet. 5. Kliknutím na rozbalovací nabídku vedle jejich e-mailové adresy vyberte úroveň přístupu, kterou jim chcete udělit. Mezi možnosti patří např:

– „Může upravovat“: Umožňuje divákům prezentaci upravovat.

– „Může komentovat“: Umožňuje divákům sledovat prezentaci a poskytovat k ní zpětnou vazbu, ale ne ji měnit.

– „Může prohlížet“: Umožňuje divákům prezentaci pouze prohlížet, aniž by ji měnili nebo k ní přidávali jakékoliv připomínky. 6. Pokud chcete příjemcům zaslat oznámení e-mailem, můžete zvolit zaškrtávací políčko „Upozornit lidi“. 7. Stisknutím tlačítka „Odeslat“ odešlete prezentaci vybraným osobám.

8. Klepnutím na možnost „Kopírovat odkaz“ v dolní části okna nastavení sdílení vytvoříte adresu URL, kterou můžete použít ke sdílení prezentace s dalšími osobami. Tento odkaz pak můžete šířit prostřednictvím e-mailu, služeb pro zasílání zpráv nebo jakékoli jiné platformy a poskytnout tak přístup komukoli, kdo jej má.

9. Výběrem tlačítka „Upřesnit“ v okně nastavení sdílení můžete provést další změny, například povolit ostatním stažení, tisk nebo duplikaci prezentace.

Podle těchto pokynů můžete snadno poskytnout ostatním přístup k prezentaci Google Slides a spolupracovat na ní.