Jak upravit barvy motivu v aplikaci Prezentace Google

Silným nástrojem pro tvorbu a předávání prezentací je aplikace Prezentace Google. Výběr barev motivu je jednou ze základních součástí, které mohou zlepšit estetickou atraktivitu prezentací. Barevné schéma použité v prezentaci, včetně textu, tvarů a pozadí, je určeno barvami motivu. V tomto příspěvku vysvětlíme, jak změnit barvy motivu v aplikaci Google Slides, a poskytneme některé související informace.

Chcete-li upravit barvy motivu prezentace Google Slides, postupujte podle následujících postupů: 1. Spusťte aplikaci Google Slides a otevřete prezentaci. 2. Stiskněte tlačítko . Zvolte snímek, který chcete změnit, nebo hlavní snímek, pokud chcete upravit barvy použité na všech snímcích.

2. V horní nabídce v položce „Slide“ (Prezentace) vyberte možnost „Edit Master“ (Upravit předlohu). 3. Otevře se zobrazení předlohy snímku a zobrazí se všechna rozložení vaší prezentace. 4. Na panelu nástrojů vyberte tlačítko „Motiv“, které připomíná paletu barev. 4. Zobrazí se rozbalovací nabídka. Jednoduše vyberte možnost „Upravit barvy motivu“. 5. Na pravé straně obrazovky se zobrazí postranní panel se zobrazením aktuálních barev motivu. Kliknutím na barevné pole vedle barvy ji změníte. 6. Zobrazí se výběr barvy, který vám umožní vybrat jinou barvu. Pokud máte na mysli konkrétní kód barvy, můžete jej zadat nebo vybrat barvu z palety. Po výběru nové barvy se tato barva automaticky aktualizuje pro zbytek prezentace. Pro každou barvu, kterou chcete změnit, tento krok opakujte.

Nyní zodpovíme několik relevantních dotazů:

Jak lze v aplikaci Prezentace Google upravit motiv jednoho snímku?

Chcete-li v aplikaci Prezentace Google upravit motiv jednoho snímku, proveďte následující akce: 1. Otevřete prezentaci v aplikaci Prezentace Google a vyberte požadovaný snímek. 2. V horní nabídce klikněte na položku „Prezentace“ a poté vyberte možnost „Použít rozvržení“. 3. Na pravé straně obrazovky se zobrazí postranní panel s různými rozvrženími. Kliknutím na něj vyberte rozvržení, které se hodí k novému motivu, který chcete použít. 4. Snímek se okamžitě přizpůsobí tak, aby odrážel nové téma, včetně odpovídajících barev, písem a pozadí.

Jak si aplikace Google Slides poradí s barevným kódováním?

Pro uspořádání a oddělení materiálu v prezentaci Google Slides může být výhodnou strategií barevné kódování. Pro barevné kódování v aplikaci Google Slides použijte tyto kroky: V kroku 1 vyberte slovo, tvar nebo položku, kterou chcete barevně označit. 2. V horní nabídce vyberte tlačítko „Vyplnit barvou“, které se podobá kbelíku s barvou. 3. Zobrazí se nástroj pro výběr barvy, abyste mohli vybrat barvu. Vyberte odstín, který odpovídá klasifikaci nebo skupině, kterou chcete přiřadit.

4. Opakujte tyto kroky pro každý prvek, který chcete barevně označit, a použijte různé odstíny, které představují různé skupiny nebo kategorie. Jak upravit šablonu v aplikaci Prezentace Google? Při úpravě šablony v aplikaci Prezentace Google dodržujte tyto postupy: Otevřete aplikaci Prezentace Google a vyberte snímek nebo snímky, které chcete v prezentaci změnit. 2. V horní nabídce klikněte na položku „Prezentace“ a poté vyberte možnost „Změnit motiv“. 3. Na pravé straně obrazovky se zobrazí postranní panel s dostupnými šablonami. Vyberte požadovanou šablonu procházením dostupných možností a kliknutím na ni. 4. Vaše prezentace budou aktualizovány pomocí zvolené šablony. Změnou textu, obrázků nebo jiných součástí na snímcích můžete šablonu dále měnit.

Lze v aplikaci Prezentace Google změnit šablonu?

V aplikaci Prezentace Google lze motiv upravit. Jak již bylo uvedeno, barvy motivu můžete upravit tak, že přejdete do zobrazení předlohy snímku. Aby prezentace získala jedinečný vzhled, můžete upravit i další prvky motivu, například písma, efekty a pozadí.

Závěr: Změna barev motivu v aplikaci Prezentace Google představuje rychlý a snadný přístup ke zlepšení působivosti vizuální stránky prezentace. Podle pokynů v tomto článku můžete rychle změnit barvy motivu, použít různé motivy na určité snímky, barevně odlišit prezentaci a upravit šablony podle svých potřeb. S těmito prostředky, které máte k dispozici, můžete vytvořit vybroušené prezentace, které upoutají pozornost publika.

FAQ
Můžete změnit barvu motivu Google?

Barvy motivu v aplikaci Prezentace Google lze změnit, ano. V aplikaci Prezentace Google je k dispozici několik předpřipravených motivů, ale barvy můžete změnit i podle svého vkusu. Barevné schéma prezentace můžete změnit tak, že přejdete do nabídky „Prezentace“ a vyberete možnost „Změnit barvy motivu“.

Můžete mít v aplikaci Prezentace Google dvě různá témata?

Ano, aplikace Google Slides umožňuje používat dvě samostatná témata. Pomocí aplikace Prezentace Google můžete používat různá témata na konkrétních snímcích nebo skupinách snímků v rámci prezentace. Pokud si přejete vizuálně odlišit konkrétní části nebo snímky v prezentaci, může to být užitečné. Požadované snímky můžete snadno změnit tak, že je vyberete, přejdete do nabídky „Prezentace“, klepnete na tlačítko „Použít rozvržení“ a poté pro tyto snímky vyberete požadované téma. Tímto způsobem můžete do jedné prezentace Google Slides začlenit různá témata.

Jak mohu změnit motivy jednotlivých snímků?

Pomocí těchto metod můžete upravit motivy určitých prezentací v aplikaci Prezentace Google: Otevřete aplikaci Prezentace Google a svou prezentaci. 2. 3. Na panelu s miniaturami snímků na levé straně obrazovky klikněte na snímek, jehož téma chcete změnit.

3. V horní části panelu nástrojů vyberte nabídku „Prezentace“. V rozbalovací nabídce ve čtvrtém kroku vyberte možnost „Změnit motiv“. 5. Na pravé straně obrazovky se zobrazí postranní panel s několika nastaveními motivu. Procházením dostupných motivů vyberte motiv, který chcete použít na aktuálně zvolenou prezentaci. Vybraný snímek se okamžitě obnoví s novým motivem.

Podle těchto pokynů můžete upravit motiv pro konkrétní snímky v prezentaci Google Slides.