Jak vložit list Google do Prezentace Google

Jak vložit odkaz do Google prezentace?
Odkazy

  1. Otevřete dokument, tabulku nebo prezentaci.
  2. Klikněte na místo, kam odkaz chcete umístit, nebo zvýrazněte text, ze kterého chcete odkaz vytvořit.
  3. Klikněte na Vložit Odkaz.
  4. Do pole „Text“ zadejte text, který má tvořit odkaz.
  5. Do pole „Odkaz“ zadejte adresu URL nebo e-mailovou adresu nebo vyhledejte web.
Další informace najdete na support.google.com

Silné nástroje dostupné v sadě Google Suite umožňují snadnou spolupráci a vytváření prezentací. Při práci na prezentaci v aplikaci Google Slides se vám může hodit vložení listu Google, abyste mohli zobrazit data nebo vytvořit interaktivní grafy. V tomto příspěvku probereme, jak vložit List Google do prezentace Google Slides, spolu s řešením souvisejících dotazů, například jak vložit List Google do dokumentu Google, jak zadat soubory do prezentace Google Slides, jak zkopírovat a vložit List Google a jak vložit tabulku do prezentace.

Podívejte se na tyto způsoby vložení listu Google do prezentace Google:

1. Spusťte prezentaci v aplikaci Prezentace Google: Nejprve otevřete prezentaci v aplikaci Google Slides a poté do ní vložte list Google. 2. Vytvořte novou prezentaci, pokud ji ještě nemáte, tak, že přejdete na Disk Google, kliknete na „Nový“ a poté vyberete „Prezentace Google“.

2. Rozhodněte, do kterého snímku vložíte list Google: Přejděte na snímek, na který chcete přidat list Google. Klikněte na symbol „+“ v levém postranním panelu a přidejte nový slide, pokud na něm chcete mít List Google. 3. Chcete-li vložit List Google, klikněte na tlačítko „Vložit“ a poté na „Listy“ na panelu nástrojů v horní části rozhraní Prezentace. Vaše Tabulky Google se zobrazí v postranním panelu na pravé straně obrazovky. Kliknutím na něj vyberte požadovaný List Google.

4. Přizpůsobte si List Google: Po vložení listu Google můžete změnit jeho rozměry a pozici snímku. Změnou písma, barev nebo použitím formátovacích voleb nabízených v Prezentacích Google můžete také změnit způsob zobrazení dat. Přejděme k otázkám, které jsou nyní relevantní: Jak lze list Google přidat do dokumentu Google?

Při vkládání listu Google do dokumentu Google postupujte podle následujících postupů: Chcete-li vložit list Google, otevřete dokument Google a umístěte kurzor na požadované místo. 2. V nabídce „Vložit“ na panelu nástrojů vyberte možnost „Tabulky“. Vaše Tabulky Google se zobrazí v postranním panelu na pravé straně obrazovky. Klepnutím na něj vyberte požadovaný List Google.

List Google lze zkopírovat a vložit, že?

List Google lze kopírovat a vkládat, ano. Chcete-li tak učinit, nejprve otevřete List Google, který chcete zkopírovat, poté klikněte pravým tlačítkem myši na rozsah buněk, které chcete zkopírovat, a vyberte možnost „Kopírovat“. Poté otevřete Dokument Google nebo prezentaci Google Slides, do které chcete List Google vložit, klikněte pravým tlačítkem myši na požadované místo a vyberte možnost „Vložit“. List Google se přidá a vy můžete podle potřeby upravit jeho velikost a vzhled. Jak lze soubor vložit do Prezentace Google? Chcete-li do Prezentace Google přidat soubor, postupujte podle následujících postupů: Otevřete aplikaci Prezentace Google a spusťte prezentaci. 2. Klepněte na tlačítko „Vložit“ na panelu nástrojů a poté vyberte možnost „Snímek“. Na pravé straně obrazovky se zobrazí postranní panel. 3. Chcete-li nahrát soubor z počítače, klikněte na „Nahrát z počítače“ v postranním panelu. Chcete-li získat přístup k souborům uloženým na Disku Google, můžete také zvolit možnost „Disk Google“. 4. Vyberte soubor, který chcete vložit, a aplikace Google Slides jej přidá do prezentace.

Jak lze do prezentace přidat tabulku?

Při přidávání tabulky na prezentaci dodržujte následující pokyny: Otevřete aplikaci Prezentace Google a spusťte prezentaci. 2. Klepněte na tlačítko „Vložit“ na panelu nástrojů a poté vyberte možnost „Tabulka“. Objeví se rozbalovací nabídka. 3. Najeďte na mřížku a vyberte počet řádků a sloupců pro vaši tabulku. Po kliknutí na požadovanou velikost se tabulka přidá na snímek. 4. Vzhled tabulky můžete změnit úpravou jejích rozměrů, přidáním nebo odebráním řádků a sloupců a formátováním dat, která se v tabulce zobrazí. Podle těchto pokynů můžete rychle vložit list Google do Prezentace Google, list Google do Dokumentu Google, soubor do Prezentace Google a tabulku do prezentace. Hladkou integraci dat a informací z různých zdrojů umožňují tyto funkce, které také zlepšují vaše prezentace.

FAQ
Lze vložit tabulku Google?

Do prezentace v aplikaci Prezentace Google můžete vložit dokument Tabulky Google. Díky tomu můžete do prezentace přímo zahrnout obsah tabulky. Veškeré úpravy provedené ve zdrojové tabulce se vložením dokumentu Tabulky Google automaticky promítnou do prezentace. To může být výhodné při prezentaci statistik, grafů nebo tabulek.

Jak zkopírovat tabulku z aplikace Excel do prezentace Google s formátováním?

Pomocí těchto metod můžete zkopírovat tabulku z aplikace Excel do prezentací Google s formátováním: 1. Vyberte tabulku, kterou chcete zkopírovat, v tabulce Excel a poté ji otevřete.

2. Chcete-li tabulku zkopírovat, použijte možnost „Kopírovat“ z kontextové nabídky po kliknutí pravým tlačítkem myši nebo Ctrl+C. 3. Vyberte místo, kam chcete tabulku zahrnout do prezentace v aplikaci Google Slides. 4. Otevřete nový snímek nebo přejděte na snímek, kam chcete tabulku umístit. 5. Chcete-li tabulku vložit, použijte možnost „Vložit“ z kontextové nabídky při kliknutí pravým tlačítkem myši na snímek nebo Ctrl+V. 6. Prezentace Google automaticky vloží tabulku jako prostý text bez formátování. 7. Pro zachování formátování můžete využít nástroj „Vložit speciální“. Na panelu nástrojů v horní části vyberte možnost „Vložit speciální“ kliknutím na malou šipku vedle tlačítka „Vložit“. 8. V závislosti na verzi aplikace Google Slides vyberte v dialogovém okně „Vložit speciální“ možnost „Odkaz na tabulku“ nebo „Odkaz na tabulku“. 9. Chcete-li vložit tabulku s formátováním z aplikace Excel do aplikace Prezentace Google, klikněte na tlačítko „Vložit“. 10. Propojená tabulka v aplikaci Prezentace Google se aktualizuje tak, aby odrážela veškeré změny provedené v podkladové tabulce aplikace Excel. V případě potřeby můžete změny v tabulce provést také přímo v aplikaci Prezentace Google.

Pokud budete postupovat podle těchto pokynů, měli byste být schopni replikovat tabulku z aplikace Excel do aplikace Google Slides při zachování původního formátování.