Domů : Technické termíny : Samostatná definice

Samostatný

Samostatné zařízení je schopné fungovat nezávisle na jiném hardwaru. To znamená, že není integrován do jiného zařízení. Například box TiVo, který dokáže nahrávat televizní programy, je samostatné zařízení, zatímco a DVR integrovaný do digitální kabelové skříně není samostatný. Integrovaná zařízení jsou obvykle levnější než více samostatných produktů, které plní stejné funkce. Použití samostatného hardwaru však obvykle umožňuje uživateli větší přizpůsobení, ať už jde o domácí kino nebo počítačový systém.

Samostatný může také odkazovat na softwarový program, který nevyžaduje žádný jiný software než operační systém běžet. To znamená, že většina softwarových programů je samostatných programů. Software jako plug-ins a rozšiřující balíčky pro videohry nejsou samostatnými programy, protože se nebudou spouštět, pokud již není nainstalován určitý program.

TechLib - počítačový slovník Tech Lib

Tato stránka obsahuje technickou definici samostatného. Vysvětluje ve výpočetní terminologii, co znamená Standalone a je jedním z mnoha technických termínů ve slovníku TechLib.

Všechny definice na webu TechLib jsou napsány tak, aby byly technicky přesné, ale také snadno srozumitelné. Pokud shledáte tuto samostatnou definici užitečnou, můžete ji odkázat pomocí výše citovaných odkazů.