Domů : Definice softwaru : Definice datového typu

Datový typ

Datový typ je typ dat. To je samozřejmě spíše obecná definice a také není příliš užitečná. Lepší definicí datového typu je tedy formát úložiště dat, který může obsahovat konkrétní typ nebo rozsah hodnot.

Když počítačové programy ukládají data do proměnných, každé proměnné musí být přiřazen konkrétní datový typ. Některé běžné datové typy zahrnují celá čísla, čísla s pohyblivou řádovou čárkou, znaky, řetězce, a pole. Mohou to být také konkrétnější typy, jako jsou data, časová razítka, hodnoty boolean a formáty varchar (variabilní znaky).

Některé programovací jazyky vyžadují, aby programátor před přiřazením hodnoty definoval datový typ proměnné. Jiné jazyky mohou automaticky přiřadit datový typ proměnné, když jsou do proměnné zadány počáteční údaje. Pokud je například proměnná „var1“ vytvořena s hodnotou „1.25“, proměnná by byla vytvořena jako datový typ číslo s plovoucí desetinnou čárkou. Pokud je proměnná nastavena na „Hello world!,“ bude proměnné přiřazen datový typ řetězec. Většina programovacích jazyků umožňuje každé proměnné uložit jeden datový typ. Proto pokud již byl datový typ proměnné nastaven na celé číslo, může přiřazení řetězcových dat k proměnné způsobit převod dat na formát celé číslo.

Datové typy také používá databázové aplikace. Pole v databázi často vyžadují zadání konkrétního typu dat. Například záznam společnosti pro zaměstnance může použít datový typ řetězce pro jméno a příjmení zaměstnance. Datum přijetí zaměstnance by bylo uloženo ve formátu data, zatímco jeho plat by mohl být uložen jako celé číslo. Díky zachování jednotných datových typů ve více záznamech mohou databázové aplikace snadno vyhledávat, třídit a porovnávat pole v různých záznamech.

TechLib - počítačový slovník Tech Lib

Tato stránka obsahuje technickou definici datového typu. Vysvětluje, co znamená datový typ, ve výpočetní terminologii, a je jedním z mnoha softwarových termínů ve slovníku TechLib.

Všechny definice na webu TechLib jsou napsány tak, aby byly technicky přesné, ale také snadno srozumitelné. Pokud shledáte tuto definici datového typu užitečnou, můžete na ni odkázat pomocí výše uvedených citačních odkazů.